-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zmiana organizacji Wydziałów Karnych Odwoławczych SO w Gdańsku – Sekretariat V Wydziału Karnego Odw. nieczynny w dniach 2-4 stycznia 2018 r.

W związku z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2017 r. z dniem 1 stycznia 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku zostanie zniesiony XIII Wydział Karny Odwoławczy. Od tego dnia wydziałem właściwym do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości Sądów Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku będzie V Wydział Karny Odwoławczy.

Sprawy niezakończone z ustalonym składem sądu ze zniesionego XIII Wydziału Karnego Odwoławczego zostaną przeniesione do V Wydziału Karnego Odwoławczego i pozostaną do rozpoznania w tym samym składzie aż do zakończenia postępowania.

Z uwagi na konieczność reorganizacji pracy V Wydziału Karnego Odwoławczego Sekretariat Wydziału będzie nieczynny w dniach 2-4 stycznia 2018 r.

W tym okresie informacji będzie udzielało wyłącznie Biuro Obsługi Interesantów - tel. 58 32-13-268.