-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów – Gdańsk, 14-17 maja

zjazd_EAJ_2015W dniu 14 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku miał zaszczyt być gospodarzem inauguracyjnego spotkania zorganizowanego w ramach corocznego zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ), który odbył się w Gdańsku w dniach 14-17 maja 2015 r. Organizatorem zjazdu było Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. 
 
EAJ jest częścią Światowej Unii Sędziów, organizacji skupiającej sędziów z 81 krajów z całego świata. Podstawowym celem, który stawia sobie Unia, jest propagowanie zasad niezawisłości oraz niezależności sędziowskiej, a także praworządności w krajach członkowskich. EAJ, które zrzesza przedstawicieli środowiska sędziowskiego z 44 krajowych stowarzyszeń Europy, interweniuje wszędzie tam, gdzie zagrożona jest samorządność sędziowska. Stowarzyszenie brało aktywny udział m.in. we wspieraniu dążeń polskich sędziów w kwestii zmiany sposobu obliczania wynagrodzeń w 2009 r. 
 
Wśród tematów, które był omawiane podczas tegorocznego zjazdu, znalazły się m.in.: kontrowersje związane z planowaną nowelizacją Ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych”, aktualna sytuacja sądownictwa na Ukrainie oraz w Czarnogórze, wyniki raportu Europejskiej Komisji Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przy Radzie Europy (CEPEJ) za 2014 rok o sytuacji sądownictwa w Europie, a także założenia programu „Sędziowie przeciwko korupcji”.
Galeria: 
zjazd_EAJ_2015
zjazd_EAJ_2015