-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Zarządzenie Nr 21/15-G Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/15-G
DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

z dnia 7 sierpnia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Bezpieczeństwa i Porządku w budynkach Sądu
Okręgowego w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 30/34 oraz 3 Maja 9A


zarządzam
§1
Wprowadzenie po zmianach Regulaminu Bezpieczeństwa i Porządku w budynkach Sądu
Okręgowego w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 30/34 oraz 3 Maja 9A stanowiącego załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§2
Traci moc zarządzenie nr 6/12-G z dnia 28.09.2012 roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2015 roku.