-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

INF. 216-6/12 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału

w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu informatycznego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu

na

„Dostawę sprzętu informatycznego”

 

Sąd Okręgowy w Gdańsku  informuje, iż w postępowaniu na „Dostawę sprzętu informatycznego” przyjęto ofertę firmy  Technologie Informatyczne Sp. z o.o. ul. Strażnicza 1, 82-300 Elbląg  z ceną ofertową: 198 609,33 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną, spełnia wymogi SIWZ oraz ustawy Pzp.

Pozostałe oferty:

  1. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom - 234 930,00 brutto
  2. IT –GRAMS S.C. ul. Krynicka1, 80-393 Gdańsk - 255 886,13 zł brutto

Zamieścił: Jacek Wilczyński w dniu 05 grudnia 2012 r.  

 

Wykaz dokumentów

Data zamieszczenia Nazwa dokumentu Format Wielkość
19.11.2012 SIWZ *.doc 290.5 KB
23.11.2012 Odpowiedzi na pytania w przetargu INF.-216-6/12 *.pdf 179 KB
05.12.2012 rozstrzygnięcie postępowania.pdf *.pdf 65.21 KB