-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

INF-215-26 /16 - Wymianę starej centrali telefonicznej na fabrycznie nową cyfrową centralę telefoniczną w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsku

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

 wymianę starej centrali telefonicznej na fabrycznie nową cyfrową centralę telefoniczną
w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsku

nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: INF-215-26 /16

termin składania ofert: 24 listopada 2016 r. godz. 10:30

Uwaga zmiana SIWZ!! (zmiana dot. kryterium oceny i terminu składania ofert zmienino na 24 listopada 2016 r. godz 10:30)

UZP Ogłoszenie nr 342521 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.

UZP Ogłoszenie nr 343607 - 2016 z dnia 2016-11-15 r.

UZP Ogłoszenie nr 347906 - 2016 z dnia 2016-11-21 r.

UWAGA!!!  W związku z awarią fax-u o numerze 58 32-13-133 aktualny numer to:  58 32-13-188