-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

G-2310-9/12 - Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych w formie papierowej

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Dostawę  bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Sądu Okręgowego w Gdańsku

UWAGA!!!

Zmiana treści ogłoszenia oraz zmiana SIWZ na dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Dodano w dniu 05-12-2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ

BONÓW TOWAROWYCH W FORMIE PAPIEROWEJ

            Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych w formie papierowej wpłynęły dwie oferty.

 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu  złożyła Firma Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 25  02-699 WRSZAWA.  Wartość oferty wynosi 240.070,00 zł. Ilość przyznanych punktów – 100.

Pełny tekst ogłoszenia w załączniku: Rozstrzygnięcie - Przetargu.doc

Zamieścił w dniu 05.12.2012 Jacek Wilczyński

 

Wykaz dokumentów

Data zamieszczenia Nazwa dokumentu Format Wielkość
13.11.2012 Ogłoszenie *.doc 40 KB
13.11.2012 SIWZ *.doc 155.5 KB
19.11.2012 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia *.doc 27 KB
19.11.2012 Aktualny SIWZ *.doc 150 KB
05.12.2012 Rozstrzygniecie_przetargu.doc *.doc 32 KB