-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

G-2310-6/12 - Zapytanie o cenę na dostawę papieru kserograficznego

Gdańsk, dnia 16.07.2012r.

G-2310-6/12

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY.

 

Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru kserograficznego  najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną  złożyła Firma : P.H.U. SAMFIX – PAPIER, ul. Hallera 132,  80-416 GDAŃSK. 

Wartość oferty wynosi  83.961,00 złotych. 

Wartości  oraz punktacja złożonych ofert kształtowały się następująco:

  1. PARTNER XXI- PIK  Sp. z o.o. ul. Fordońska 246,  85-776  Bydgoszcz – wartość oferty 84.056,00 złotych – 99,89 pkt.
  2. P.H.U. SAMFIX – PAPIER,  ul. Hallera 132, 80-416 Gdańsk – wartość oferty 83.961,00 złotych – 100 pkt.
  3. WAKAT Anna Krasińska,  ul. Gołuńska 32, 80-178 Gdańsk  – wartość oferty 91.250,50 złotych – 92,01 pkt.