-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

G-2310-5/12 - Zapytanie o cenę na dostawę kopert, potwierdzeń odbioru i okładek dla Sądu Okręgowego w Gdańsku

Gdańsk, dnia 28.06.2012r.

G-2310-5/12                                                                                    

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY.

            Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na dostawę kopert, potwierdzeń odbioru i okładek dla Sądu Okręgowego w Gdańsku najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma P.H. ODNOWA , Otłoczyn 30,  87-700 Aleksandrów Kujawski.

Wartości ofert kształtowały się następująco:

Oferta nr 1 – PH ODNOWA – Aleksandrów Kuj. – wartość 149.577,72 złotych – 100 pkt.

Oferta nr 2 – PHU SALUS –  87-100 Toruń ul. Czarlińskiego 17 – wartość  154.490,16 złotych -  96,82  pkt.

Oferta nr 3 –  NC Koperty – 19-500 Gołdap ul. Konstytucji 3-go Maja 2  – wartość  150.423,60  złotych  -  99,44 pkt.