-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

081\15\34 - Przetarg na wykonanie robót w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie - zaktualizowano specyfikację 28.08.2015

Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału

  w przetargu na wykonanie robót

w Sądzie Rejonowym

w Kościerzynie ul. Dworcowa 2

                      

                                                                                              Gdańsk,  dnia  07.09.2015 r.

 

Sygn.  081/15/34

 

Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

 

Sąd Okręgowy w Gdańsku   w związku z pytaniami wykonawców w postępowaniu dotyczącym „Rozbiórki muru oporowego oraz remont pomieszczeń Sądu Rejonowego w Kościerzynie” na podstawie art. 38 ust.2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie 1

Według SIWZ pkt III podano, iż zakres prac szczegółowo opisano w dokumentacji projektowej w skład, której wchodzą Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót. Udostępniona dokumentacja nie zawiera STWiOR, prosimy o udostępnienie.

               Odpowiedz:

               W załączeniu  brakujące Specyfikacje  Wykonania i Odbioru Robót.

 

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie projektu remontu pomieszczeń a w przypadku jego braku o uszczegółowienie wymagań  dotyczących materiałów i urządzeń np. typ wykładziny podłogowej( jaki market), standard białego osprzętu, standard opraw elektrycznych.

               Odpowiedz:

W załączeniu przesyłamy rzuty poszczególnych kondygnacji budynku Sądu z zaznaczonymi na żółto pomieszczeniami przeznaczonymi do  remontu.

Standard wykończenia, opraw elektrycznych i białego osprzętu winien być „średnio wysoki”. I tak np.:

 • Umywalka nablatowa np. Koło Nova Aplauz
 • Szafka z blatem z duromarmuru z wyciętym otworem na umywalkę,
 • Podgrzewacz zasobnikowy ok. 50 dcm3 np. Biwar Clasic 50.1,
 • Wykładzina tarkett NORMA 43 kolor 003 i 040,
 • Farby wysokogatunkowe do wielokrotnego zmywania,
 • Oprawy elektryczne na korytarzu wzorowane na stylowe, dostosowane do wyglądu opraw z użytkowanej części. Oprawa mosiężna 3-ramienna firmy VOLTA – typ 21439. Wzór w załączeniu.

 

Na etapie realizacji należy uzgodnić z Zamawiającym kształt i odcień montowanych elementów wyposażenia pomieszczeń.

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.