-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

010/17/12 - Przetarg nieograniczony „Wymiana stolarki okiennej w sali 101 budynku Sądu Okregowego w Gdańsku”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W SALI 101
BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W GDANSKU
nr referencyjny nadany przez Zamawiajacego: 010/17/12