-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Wspólne spotkanie sędziów i notariuszy

Spotkanie sędziów i notariuszy 01„Służebna rola sądownictwa i notariatu względem społeczeństwa” to hasło pierwszego w historii Sądu Okręgowego w Gdańsku spotkania, w którym do wspólnej dyskusji usiedli obok siebie sędziowie i referendarze wraz z notariuszami.

Zorganizowane z inicjatywy gdańskiego Sądu w wyniku współpracy z Izbą Notarialną w Gdańsku, odbyło się 17 września 2014 r. w budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34 i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony obu środowisk.

Spotkanie zostało poświęcone skomplikowanym zagadnieniom z zakresu spraw wieczystoksięgowych, których nierzadko odmienna interpretacja wielokrotnie generowała spory na styku sądownictwa i notariatu. Oczekiwaniem organizatorów było, aby poprzez połączenie formuły prelekcji, debaty oraz swobodnej rozmowy, spróbować osiągnąć konsensus i wypracować rozwiązania, które przede wszystkim będą służyły obywatelom.

Wśród poruszanych tematów były m.in. kwestie związane z nabywaniem nieruchomości ze środków pochodzących z majątku małżonków objętych wspólnością ustawową do majątku osobistego jednego z małżonków, problematyka braków formalnych wniosków o wpis i pełnomocnictw procesowych oraz materialnych, a także sposób traktowania przez sądy sporządzanych przez notariuszy odpisów dokumentów. Niekiedy gorąca, ale prowadzona w życzliwej atmosferze wymiana zdań między uczestnikami potwierdziła, że tego typu spotkania są potrzebne i warto je kontynuować.

Określeniu ram współpracy sądownictwa oraz środowisk prawniczych w budowaniu wspólnej przestrzeni wymiaru sprawiedliwości zostanie również poświęcona organizowana przez Sąd Okręgowy w Gdańsku debata pt. Sąd a środowiska prawnicze – razem czy osobno?, która odbędzie się w dniu 26 września 2014 r. o godzinie 12:00 w budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34 w sali 336.

Galeria: 
Spotkanie sędziów i notariuszy 02
Spotkanie sędziów i notariuszy 03