-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Wspólna konferencja Sędziów z Polski i Litwy

konferencja_Wilno_20156 marca 2015 r. delegacja Sądu Okręgowego w Gdańsku na czele z Prezesem SSO Przemysławem Banasikiem wzięła udział w konferencji pt. „Stosowanie zasad prawa w praktyce sądowej – korzyści i zagrożenia”, której organizatorami były Sąd Okręgowy w Wilnie oraz litewska Krajowa Administracja Sądowa.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy sędziami i podzielenie się spostrzeżeniami w zakresie znaczenia i stosowania prawa w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Szczególne miejsce w programie wydarzenia przeznaczono na wystąpienia Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku. Konferencję poprowadził Prezes Sądu Okręgowego w Wilnie Vytautas Zelianka.

Powyższa debata stanowiła kolejne potwierdzenie bliskich i owocnych relacji między Sądem Okręgowym w Gdańsku a Sądem Okręgowym w Wilnie. Zainicjowana przez Prezesa gdańskiego Sądu współpraca pomiędzy Sądem Okręgowym w Gdańsku i Sądem Okręgowym w Wilnie trwa od 2013 r.

W międzyczasie delegacja litewska miała okazję odwiedzić Sąd Okręgowy w Gdańsku przy okazji organizowanej w październiku 2013 r. konferencji poświęconej tematyce mediacji pt.: „Mediacja jako instytucja wspomagająca wymiar sprawiedliwości”, a w czerwcu ubiegłego roku przy okazji konferencji pt.: „Płacowe i pozapłacowe czynniki motywujące pracowników wymiaru sprawiedliwości”. Prezes Sądu Okręgowego w Wilnie oraz Sędziowie Antanas Rudzinskas i Vidas Stankevičius byli również gośćmi specjalnymi podczas obchodów jubileuszu 70-lecia powstania Sądu Okręgowego w Gdańsku w maju 2015 r., w trakcie których wzięli udział w seminarium naukowym pt.: „Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości – wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny”.

Galeria: 
konferencja_Wilno_2015
konferencja_Wilno_2015