-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Wspólna konferencja Sądu Okręgowego w Gdańsku i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

Przestępstwa_i_wykroczenia_przeciwko_środowiskuW dniu 3 grudnia 2015 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyła się pierwsza wspólna konferencja Sądu oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku.  Konferencja nosiła tytuł: „Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku” i skierowana została do sędziów orzekających w sprawach dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, jak również podmiotów prowadzących postępowania przygotowawcze oraz przedstawicieli samorządów zawodowych radców prawnych i adwokatów.

Celem konferencji było przede wszystkim podzielenie się przez organy administracji publicznej, do których zakresu działania należą sprawy związane z ochroną środowiska, swoimi doświadczeniami, jak również zaprezentowanie tych obszarów ochrony środowiska, w których najczęściej dochodzi do przestępstw lub wykroczeń. Wśród innych celów konferencji wymienić należy zainicjowanie dyskusji nad możliwościami wsparcia przez ww. organy takich postępowań swoją wiedzą i informacjami specjalnymi oraz nad trudnościami jakie takie postępowania napotykają. W konferencji udział wzięli i swoje wystąpienia przedstawili m.in.: Hanna Dzikowska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w GdańskuJoanna Jarosik – Regionalny Konserwator Przyrody w GdańskuLidia Król – Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku oraz Radosław Rzepecki – Z-ca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Sąd Okręgowy podczas wystąpień reprezentował SSO Leszek Mering, który zaprezentował wykład na temat: Kodeksowe przestępstwa przeciwko środowisku.

Galeria: 
Przestępstwa_i_wykroczenia_przeciwko_środowisku
Przestępstwa_i_wykroczenia_przeciwko_środowisku