-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Wizyta niemieckich sędziów rodzinnych w SO w Gdańsku

W dniach 26-29 września 2016 r. w Gdańsku odbyło się drugie polsko-niemieckie robocze spotkanie sędziów rodzinnych zorganizowane w ramach nawiązanej w 2011 r. współpracy między Sądem Okręgowym w Gdańsku a Wyższym Sądem Krajowym w Oldenburgu. Na zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego do Gdańska przybyła 5-osobowa delegacja sędziów reprezentujących dwa dolnosaksońskie Sądu: Wyższy Sąd Krajowy w Oldenburgu oraz Sąd Krajowy w Lingen (Ems).

W trakcie spotkania z sędziami rodzinnymi okręgu gdańskiego, które zostało poświęcone zagadnieniom z zakresu spraw rozwodowych, w tym m.in. spraw o opiekę, o miejsce pobytu dziecka oraz zarządzeń w przypadku zagrożenia dobra dziecka, niemieccy sędziowie zapoznali się ponadto ze strukturą sądownictwa w Polsce, porównali systemy kształcenia do służby sędziego w obu krajach, obciążenie pracą w polskich i niemieckich sądach oraz standardy współpracy sądów z adwokatami, prokuratorami, jak również miedzy samymi sądami w zakresie realizowania orzeczeń za granicą.

W trakcie swojego pobytu niemieccy sędziowie uczestniczyli również w przebiegu rozprawy przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, a także odwiedzili siedzibę Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, gdzie mogli zapoznać się ze specyfiką pracy tej jednostki. Uzupełnieniem części roboczej wizyty było zwiedzanie trójmiejskich miast: Gdańska oraz Gdyni.

 

Galeria: 
Wizyta niemieckich sędziów rodzinnych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Wizyta niemieckich sędziów rodzinnych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku