-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

"Wizerunek i postrzeganie sądu" – debata w SO w Gdańsku

Skierowanym do środowiska sędziowskiego panelem pod tytułem „Wizerunek i postrzeganie sądu” Sąd Okręgowy w Gdańsku zakończył cykl organizowanych przez siebie sześciu debat poświęconych uczestnictwu sądów w życiu społeczno-instytucjonalnym. Tematyka wszystkich dyskusji wpisywała się w ogłoszoną w bieżącym roku „Strategię modernizacji przestrzeni sprawiedliwości na lata 2014-2020”.

W trakcie dotychczasowych spotkań poruszone zostały zagadnienia dotyczące między innymi: możliwości porozumienia na linii sąd-media, współpracy sądownictwa ze środowiskiem prawniczym i podmiotami współtworzącymi przestrzeń wymiaru sprawiedliwości oraz edukacyjnej roli sądów. Stałym motywem było również poszukiwanie możliwości budowy pozytywnego wizerunku sądownictwa. Z tym wyzwaniem musieli się zmierzyć także uczestnicy ostatniej debaty.

Spotkanie poprowadził zarząd gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” pod przewodnictwem jego Prezesa – Sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafała Rysia – a wzięli w nim udział sędziowie Sądu Okręgowego oraz Sądów Rejonowych okręgu gdańskiego. Nie zabrakło również Prezesów tychże sądów, którzy zapowiedzieli przeniesienie niektórych inicjatyw podjętych w tutejszym sądzie na swoje rejony (szczególnie w zakresie akcji edukacyjnych skierowanych do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).  

Uczestnicy zapoznali się z wnioskami z wcześniejszych debat, a także z pierwszymi rezultatami zawartych ustaleń, do których należą m.in. planowane warsztaty medialne dla sędziów orzeczników czy cykl seminariów akademickich przygotowywany we współpracy z Wydziałem Zarządzania UG.

Wszystkie te działania ukierunkowane są na podnoszenie jakości sądownictwa i w konsekwencji całej przestrzeni sprawiedliwości.

Galeria: 
Od lewej: Wiceprezes SO w Gdańsku SSO Rafał Terlecki, SSO Teresa Karczyńska-Szumilas, SSO Rafał Ryś, SSR Piotr Wangler
SSO Ewa Ważny