-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

USA – Komunikat o wzajemności - wymagane dokumenty i formularze

Z USA egzekucja alimentów odbywa się na zasadzie wzajemności – Komunikat z 18.11.1987 r. w sprawie ustalenia istnienia wzajemności pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych. 
 
Wymagane dokumenty:
 • oryginał zupełnego odpis aktu urodzenia dziecka,
 • kserokopia wyroku zasądzającego alimenty,
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
 • informacja o koncie bankowym (nazwę, adres banku, numer konta, numery SWIFT - BIC i IBAN
 • podpisane fotografie: dłużnika, wierzyciela i dziecka
 • podanie wierzyciela o przyjęcie wniosku

Formularze

Do USA obowiązuje 9 formularzy oraz pismo do US Money w zależności od potrzeb.

Formularze do USA - po wypełnieniu podpisuje się w obecności sędziego – w tym celu należy skontaktować się z Oddziałem Administracyjnym Sądu Okręgowego w Gdańsku - pod numerem telefonu 58 32-13-119.

Zakres wniosku

Obowiązujący formularz

Wydanie wyroku zasądzającego alimenty

 • przekazanie i potwierdzenie odbioru
 • ujednolicony wniosek o alimenty
 • oświadczenie ogólne
 • oświadczenie w sprawie o ustalenie ojcostwa
 • oświadczenie o bezpośrednich wpłatach alimentów oraz pieczy nad dzieckiem
 • poszukiwanie osoby lub/i majątku

Wykonanie istniejącego wyroku

 • przekazanie i potwierdzenie odbioru
 • ujednolicony wniosek o alimenty
 • wniosek o wykonanie wyroku
 • informacja o wyroku oraz oświadczenie o zaległościach
 • poświadczenie wykonalności wyroku dot. wykonalności w Polsce
 • poszukiwanie osoby lub/i majątku

Zamiana istniejącego wydanego w USA wyroku

 • przekazanie i potwierdzenie odbioru
 • ujednolicony wniosek o alimenty
 • oświadczenie ogólne
 • informacja o wyroku oraz oświadczenie o zaległościach
 • poszukiwanie osoby lub/i majątku

Znalezienie osoby lub majątku zobowiązanego

 • przekazanie i potwierdzenie odbioru
 • poszukiwanie osoby lub/i majątku