-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2021

W związku z obchodzonym 22 lutego DNIEM OFIAR PRZESTĘPSTW w dniach 22-28 lutego 2021 r. po raz kolejny odbędzie się ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 
 
Jest to inicjatywa koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych oraz przyniesienie potrzebującym skutecznej pomocy. Podczas Tygodnia takie osoby będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i informacji udzielanych w trakcie dyżurów pełnionych w wyznaczonych punktach w każdym województwie. 
 
W Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Sąd Okręgowy w Gdańsku zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH 
świadczonych przez doświadczonych asystentów sędziów z wydziałów karnych Sądu.
 
Dyżury będą odbywały się od poniedziałku do piątku (22-26 lutego) w godzinach 
 
11:00-13:00
 
Numery telefonów, pod którymi w danym dniu można będzie kontaktować się z asystentami, będziemy podawać każdorazowo w dniu dyżuru.

 

UWAGA
 
1. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne porady będą świadczone tylko za pośrednictwem telefonu.
 
2. Zakres poradnictwa udzielanego przez asystentów w trakcie TPOPP obejmuje podstawowe informacje na temat praw przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz sposobów ich realizowania. Porady świadczone w ramach TPOPP nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej.
 
3. W sprawach dotyczących postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku lub innymi sądami prosimy kontaktować się z Biurami Obsługi Interesantów właściwych sądów.
 
4. W godzinach innych niż wyżej wymienione porady nie będą udzielane. 
 
z
 
Zachęcamy również do śledzenia stron internetowych lokalnych Sądów Rejonowych, które na bieżąco będą informowały o dyżurach organizowanych w swoich siedzibach.
 

* * *
 
Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać ze wsparcia świadczonego przez podmioty oferujące pomoc materialną i niematerialna finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości.
 
Ich pełna i na bieżąco aktualizowana lista jest dostępna za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie Funduszu pod adresem:
 
 
lub w rozmowie z konsultantem pod nr infolinii
 
222-309-900
 
 
 
Fundusz Sprawiedliwości to:
 • bezpłatna pomoc prawnika
   
 • wsparcie psychologa
   
 • pomoc materialna
   
 • tymczasowe miejsce zamieszkania
 
 
* * *
 
 
W związku z obchodami Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem swoją ofertę przygotowało Stowarzyszenie OVUM w Gdyni, które na terenie miasta Gdyni oraz powiatów kartuskiego, kościerskiego, puckiego i wejherowskiego realizuje zadanie publiczne w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, a także osobom im najbliższym, finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
 
Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ oraz na stronie Stowarzyszenia.
 

 

Galeria: 
Fundusz Sprawiedliwości
Plakat informacyjny