-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2017

Wzorem lat ubiegłych w dniach 20-26 lutego 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Jest to inicjatywa, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Podczas Tygodnia osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w trakcie dyżurów pełnionych w wyznaczonych punktach w każdym województwie, w trakcie których bedą mogły dowiedzieć się, jakie przysługują im uprawnienia, i jakie są sposoby dochodzenia praw naruszonych w wyniku popełnienia przestępstwa. 

Sąd Okręgowy w Gdańsku
zaprasza do skorzystania z
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
w dn. 20-24 lutego 2017 r. od 10:00 do 13:00
w budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34
w dawnym Punkcie Informacyjnym na parterze przed bramkami bezpieczeństwa.

Porady będą świadczyć Asystenci Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Zapraszamy również do skorzystania z pomocy oferowanej w lokalnych Sądach Rejonowych okręgu gdańskiego

1. SR Gdańsk-Północ w Gdańsku
20-24.02.2017 r., godz. 10:00-13:00 – dyżury asystentów sędziów na terenie Biura Obsługi Interesantów Sądu;
 
2. SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
20-24.02.2017 r., różne godz. – dyżury sędziów, asystentów sędziów  oraz kuratorów zawodowych w budynku Sądu (szczegółowy wykaz dyżurów dostępny jest pod TYM LINKIEM oraz w Biurze Obsługi Interesantów Sądu);
 
3. SR w Gdyni
20-24.02.2017 r., godz. 08:00-15:00 – dyżury asystentów sędziów w pok. 109 w budynku Sądu;
20-24.02.2017 r., różne godz. – dyżury kuratorów zawodowych w budynku Sądu (szczegółowy wykaz dyżurów dostępny jest na stronie Sądu: http://www.gdynia.sr.gov.pl/category/aktualnosci/)
 
4. SR w Kartuzach
20-24.02.2017 r., godz. 09:00-14:00 – dyżury referendarzy sąd., asystentów sędziów oraz kuratorów zawodowych w budynku Sądu (osoby chcące skorzystać z porad proszone są o kontakt z Oddz. Administracyjnym Sądu w pok. nr 14 na I piętrze);
 
5. SR w Kościerzynie
20-24.02.2017 r., godz. 10:00-14:00 – dyżury sędziów, referendarzy sąd. oraz kuratorów zawodowych w budynkach Sądu przy ul. Dworcowej 2 i Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1 (szczegółowy wykaz dyżurów dostępny jest na stronie Sądu: http://www.koscierzyna.sr.gov.pl/2017/02/17/ogloszenie-dot-tygodnia-pomo...);
 
6. SR w Kwidzynie
20-24.02.2017 r., różne godz. – dyżury referendarzy sąd., asystentów sędziów oraz kuratorów zawodowych we wszystkich budynkach sądu, tj. przy Placu Plebiscytowym 1 i ul. Kościuszki 30a w Kwidzynie oraz ul. Mickiewicza 17 w  Sztumie;
 
7. SR w Malborku
20-24.02.2017 r., godz. 10:00-12:00 - dyżur asystenta sędziego Sebastiana Seyda w pok. 304 w budynku Sądu przy ul. 17 Marca 3;
 
8. SR w Starogardzie Gdańskim
20-24.02.2017 r., różne godz. – dyżury kuratorów zawodowych ds. rodzinnych w budynku Sądu  (szczegółowy wykaz dyżurów kuratorów ds. rodzinnych dostępny jest pod TYM LINKIEM, natomiast kuratorów dla dorosłych dostepny jest pod TYM LINKIEM)
 
9. SR w Sopocie
20-24.02.2017 r., godz. b/d – dyżury asystentów sędziów na terenie Biura Obsługi Interesantów Sądu;
 
10. SR w Tczewie
20-24.02.2017 r., godz. 09:00-14:00 – dyżury referendarzy sąd. w budynku Sądu; 
 
11. SR w Wejherowie
20-24.02.2017 r., godz. 09:00-15:00 – dyżury pracowników Sądu w pok. 22 (Biuro Obsługi Interesantów) w budynku Sądu przy ul. Sobieskiego 304 w Wejherowie;
20, 21, 23 i 24.02.2017 r., godz. 09:00-15:00 – dyżury pracowników Sądu w pok. 13 w budynku Sądu przy ul. Żeromskiego 2 w Pucku.

Jednocześnie zachęcamy osoby pokrzywdzone do korzystania ze wsparcia świadczonego przez podmioty  oferujące pomoc materialną i niematerialna sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji wg stanu na rok 2017 dostępna jest pod adresem: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/

oraz w serwisie 

W tym ostatnim znajdą Państwo również informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, utworzonych w Polsce Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego” oraz bazę danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej (z podziałem na województwa).

Galeria: 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2017 w Sądzie Okręgowym w Gdańsku