-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Tydzień Mediacji 2017 w SO w Gdańsku i okręgu gdańskim (lista wydarzeń)

 
TYDZIEŃ MEDIACJI 2017
 
Jak co roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, sądy rejonowe okręgu gdańskiego oraz mediatorzy działający na obszarach działalności tych sądów aktywnie włączają się w przygotowanie i przeprowadzenie obchodów tegorocznego Tygodnia Mediacji, które odbędą się w dniach 16-20 października 2017 r.
 
 
W ramach obchodów wszystkie osoby zainteresowane tematyką mediacji lub uzyskaniem pomocy mediatora mogą skorzystać z bezpłatnych porad, które będą świadczone przez doświadczonych mediatorów w siedzibach sądów, wybranych kancelarii, instytucji oraz organizacji i stowarzyszeń zajmujących się mediacją.
 
Harmonogram dyżurów mediatorów w Sądzie Okręgowym w Gdańsku mogą Państwo znaleźć TUTAJ oraz u dołu strony.
 
 
Ponadto zaplanowane są liczne spotkania edukacyjne z mediatorami, panele dyskusyjne, pokazy mediacji oraz wiele innych wydarzeń mających na celu popularyzację i promocję mediacji jako narzędzia konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 
 
W szczególności zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach, które odbędą się w tutejszym Sądzie:
 
16 października 2017 r. 
„Mediacja rówieśnicza i mediacja w sprawach nieletnich”
 
Opis: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką mediacji rówieśniczych, szkolnych oraz w sprawach nieletnich, w szczególności przedstawicieli szkół i przedszkoli (nauczyciele, dyrektorzy; możliwy również udział uczniów - klasy gimnazjalne/szkoły średnie)
 
Czas: od 10:00 do 12:00
 
Miejsce: Sąd Okręgowy w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody 30/34) - sala 335 [III p.]
 
Program:
 1. Otwarcie /Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku/ 
 2. Symulacja mediacji rówieśniczej w wykonaniu uczniów gdańskich szkół; 
 3. Doświadczenia Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku /mgr Katarzyna Stryjek [Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej]/
 4. Mediacja w sprawach nieletnich - problemy praktyczne /SSR Wioleta Makowska [Sąd Rejonowy w Tczewie]/
 5. Mediacje rówieśnicze w przedszkolu - Projekt Dobrej Komunikacji / mgr Patrycja Leciej-Andrzejczak [Przedszkole „Sorbonka” w Suchym Dworze]/
 
* * * 

19 października 2017 r. (Międzynarodowy Dzień Mediacji)
„Praktyczne problemy mediacji”

 
Opis: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych mediacją, podczas którego  sędziowie i mediatorzy podzielą się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami dotyczącymi mediacji w konkretnych kategoriach spraw („plusy i minusy” mediacji, punkty sporne, doświadczenia sędziów związane z kierowaniem stron na mediację, doświadczenia ze współpracy na linii sąd-mediator itp.).
 
Czas: od 10:00 do 12:00
 
Miejsce: Sąd Okręgowy w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody 30/34) - sala 336 [III p.]

Program:

 1. Otwarcie /Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku/
 2. Panel I: Mediacja w sprawach cywilnych /SSO Weronika Klawonn + med. Elżbieta Gończ/
 3. Panel II: Mediacja w sprawach gospodarczych /SSO Ewa Szarmach + med. Bartosz Poćwiardowski [Centrum Zgody]/
 4. Panel III: Mediacja w sprawach rodzinnych /SSR Monika Krajka-Pawlak + med. Aneta Frankowska-Nieścior [PCM], med. Magdalena Grabarczyk-Bródka [FISO]/
 5. Panel IV: Mediacja w sprawach karnych /SSR Maria Julita Hartuna + med. Joanna Radko-Mozoluk , osoba wskazana przez PCM o/Trójmiasto/
 6. Panel V: Mediacja w sprawach pracy /SSR Hanna Lewalska + med. Magdalena Dittmer/
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w którymś z ww. wydarzeń prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adres: k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl do dnia 12 października 2017 r. („Mediacja rówieśnicza i mediacja w sprawach nieletnich”) lub 17 października 2017 r. („Praktyczne problemy mediacji”). Liczba miejsc na spotkania ograniczona!
 
 
 
Osoby poszukujące informacji na temat samej mediacji zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Sprawiedliwości: www.mediacja.gov.pl