-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Terenowa Rada - skład osobowy

TERENOWA RADA DS. SPOŁECZNEJ READAPTACJI I POMOCY SKAZANYM
DLA OKRĘGU GDAŃSKIEGO

- SKŁAD OSOBOWY -

 

PREZYDIUM RADY

1. SSO Rafał Terlecki – Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku (PRZEWODNICZĄCY);

2. Dr Krzysztof Stasiak – Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

3. Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Powiatu Malborskiego;

 

KOMISJA PROGRAMOWA

1. SSO Jacek Zieliński – Przewodniczący VI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku (PRZEWODNICZĄCY KOMISJI);

2. Sylwia Mackiewicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie;

3. Ppłk Maciej Uchman – Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie;

4. Prok. Waldemar Zduniak – Naczelnik VI Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku;

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY

1. Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski; 

2. Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej;

3. Dr Monika Kończyk - Pomorski Kurator Oświaty

4. Lek. med. Jerzy Karpiński – Dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego;

5. Krystyna Kobylińska - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

6. Płk Andrzej Płocha - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku;

8. Kom. Magdalena Falkowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;

7. Patryk Gabriel - Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego;

10. Andrzej Krzysztofiak - Burmistrz Miasta Kwidzyna;

11. Michał Pasieczny - Burmistrz Miasta Rumii;

13. Płk Jan Komoszyński - Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie;

14. Płk Jan Morozowski - Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie;

15. Ppłk Mirosław Burczyk - Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku;

16. Ppłk Marek Rzeszótko - Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

Aktualizacja: 2018-03-28