-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego

Informujemy, że Wojewoda Pomorski Zarządzeniem z dnia 12 sierpnia 2020 r. powołał do życia Terenową Radę ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Gdańskiego na kadencję 2020-2024.
 
Z mocy przepisów Przewodniczącym Rady został Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, który do udziału w pracach Rady zaprosił m.in. Wojewodę Pomorskiego, przedstawicieli samorządów terytorialnych, Prokuratora Okręgowego w Gdańsku, dyrektorów jednostek penitencjarnych z obszaru właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Gdańsku, kierowników komórek organizacyjnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego właściwych do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, a także reprezentantów Wojska i Policji.