-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

XVI Wydział Cywilny Odwoławczy

Przewodniczący: SSO Sylwia Kamińska
 
Zastępca Przewodniczącego: SSO Marcin Jensko
 
Kierownik sekretariatu: Bernarda Tomaszewska

Adres: ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

 
Godziny przyjeć interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

tel. 58 32 13 457,
      58 32 13 470
      58 32 13 473
 
faks: 58 32 13 382
 
Sekretariat wydziału - pokój 310 ( III piętro )
 
Zakres działania:

Rozpoznawanie w II instancji spraw cywilnych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku – przydzielonych zgodnie z zasadami losowego przydziału spraw pomiędzy sędziów i referendarza sądowego orzekających w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym i XVI Wydziale Cywilnym Odwoławczym tutejszego Sądu jako wydziałach właściwych dla tych samych typów spraw.
 
 
UWAGA:
 
Od 9 kwietnia 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku dla spraw cywilnych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku rozpoznawanych w II instancji obowiązuje tzw. łączne losowanie w systemie losowego przydziału spraw (SLPS).  
 
Zgodnie z tą zasadą od 9 kwietnia 2018 r. losowy przydział spraw pomiędzy sędziów i referendarza sądowego orzekających w III Wydziale Cywilnym Odwoławczym i XVI Wydziale Cywilnym Odwoławczym następuje przed podziałem spraw między tymi wydziałami. 
 
Zrządzenie Nr 87/18-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28 marca 2018 r. ustaliło tygodniowo przemienny harmonogram łącznego losowania spraw w SLPS, zgodnie z którym sprawy wpływające do III Wydziału Cywilnego Odwoławczego i XVI Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Gdańsku będą początkowo przekazywane przez Biuro Podawcze do jednego wydziału zgodnie z harmonogramem (poczynając od XVI Wydziału Cywilnego Odwoławczego od 9 kwietnia 2018 r.), a dopiero po przeprowadzaniu losowania będą rejestrowane we właściwym wydziale. 

 

58 32 13 457
Faks: 
58 32 13 382