-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

XV Wydział Cywilny

Przewodniczący: SSO Krzysztof Solecki
 
Zastępca Przewodniczącego: SSO Joanna Baraniecka-Galińska  
 
Kierownik sekretariatu: Urszula Skórzewska

Adres: ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

Zgodnie z zarządzeniem nr 227/13-Adm Wiceprezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 października 2013 r. Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Gdańsku obsługuje interesantów we wszystkich sprawach toczących się w XV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 
Godziny przyjeć interesantów:
poniedziałek 8:00-18: 00
wtorek-piątek 8:00-15:00
 
Sekretariat wydziału - pokój 312 (III piętro)
 
UWAGA:
 
W Sądzie Okręgowym w Gdańsku funkcjonują dwa odrębne Wydziały Cywilne (I i XV), które rozpoznają sprawy z obszarów właściwości różnych sądów rejonowych. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące obszarów właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Gdańsku i poszczególnych sądów rejonowych, jak również wykaz ulic dla dzielnic miasta Gdańsk należących do właściwości miejscowej Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku (obszar właściwości I Wydziału Cywilnego SO w Gdańsku za wyj. spraw rejestrowych z zakresu rejestru dzienników i czasopism) oraz Gdańsk-Północ w Gdańsku (obszar właściwości XV Wydziału Cywilnego SO w Gdańsku) znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
 
 
Dziękujemy za kierowanie pozwów i wniosków w sprawach cywilnych bezpośrednio do odpowiednich wydziałów. 
 
 
Zakres działania:
 
Rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych
oraz spraw rejestrowych z zakresu rejestru dzienników i czasopism z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 

W ramach powyższej właściwości miejscowej w Wydziale podlegają rozpoznaniu sprawy:
 • o prawa majątkowe, w których wartość przemiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych,również w postępowaniu nakazowym i upominawczym, z wyłączeniem spraw gospodarczych,
 • o prawa majątkowe i dochodzone z nimi roszczenia majątkowe, oprócz spraw o rozwód i separację, które rozpoznawane są w II wydziale Cywilnym, oraz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, unieważnienie uznania dziecka, rozwiązywanie przysposobienia, które należą do właściwości sądów rejonowych,
 • o ochronę praw autroskich i pokrewnych,
 • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • o uchylenie uchwał, stwierdzenie nieważności albo ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przynaje zdolność prawną,
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o uznanie oraz stwierdzenie wykonanlności orzeczeń sądów zagranicznych,
 • o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego,
 • prowadzenie rejestru dzienników i czasopism, oraz rozpoznawanie wniosków o wpisanie do tego rejestru.

 

Od dnia 12 czerwca 2015 r. wszystkie rozmowy telefoniczne kierowane do XV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Gdańsku są obsługiwane przez Automatyczny System Informacji Głosowej (Interactive Voice Response, IVR).

Korzystając z IVR osoba dzwoniąca uzyska informacje nt.:

 • aktualnego stanu sprawy,
 • najbliższego wyznaczonego terminu rozprawy (z godziną i numerem sali),
 • rodzaju wydanego w sprawie orzeczenia;
 • prawomocności / braku prawomocności orzeczenia.

System uruchamia się automatycznie po wykręceniu numeru 58 32-13-399 i po kolei w sposób wyraźny i zrozumiały prowadzi osobę dzwoniącą przez kolejne etapy (wybór wydziału Sądu, wybór numeru sprawy itp.). Czas oczekiwania na informację przy wykorzystaniu IVR to tylko 10 sekund. Bardziej wyczerpujące informacje można uzyskać Biurze Obsługi Interesantów, z którym również można połączyć się poprzez system IVR.                

58 32 13 399
Faks: 
58 32 13 359