-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:20-15:00 - pn. 8:20-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-17:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

IX Wydział Gospodarczy

Przewodniczący: SSO Magdalena Kiedrowicz-Kopeć

Zastępca Przewodniczącego: SSO Agnieszka Mankiewicz 

Kierownik Sekretariatu: Jolanta Jakubek-Sieczka

Adres:  ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Tel.:

 • 58 32 42 830
 • 58 32 42 829
 • 58 32 42 828
 • 58 32 42 827
 • 58 32 42 826
 • 58 32 42 825

Sekretariat wydziału - F. 0.21 (parter w budynku F) ul. 3 Maja 9A w Gdańsku

Zakres działania:
rozpoznawanie spraw gospodarczych obejmujących obszar właściwości miejscowej następujących Sądów Rejonowych: Sądu Rejonowego Gdańsk–Południe w Gdańsku, Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w Gdańsku, Sądów Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie, Tczewie i Wejherowie.

rozpoznawanie spraw gospodarczych obejmujących obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Elblągu, Gdańsku, Słupsku.

w Wydziale IX Gospodarczym rozpoznawane są sprawy:

 1. ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 zł
 2.  ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych
 3. przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawianie szkody z tym związane oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku
 4. o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są orzeczenia sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem.
 5. Nie są sprawami gospodarczymi sprawy o podział majątku wspólnego wspólników po rozwiązaniu spółki cywilnej.
Nr tel.: 
58 32 42 830
Faks: 
58 32 42 837