-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:20-15:00 - pn. 8:20-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-17:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

I Wydział Cywilny

Przewodniczący: SSO Małgorzata Janicka

Zastępca Przewodniczącego: SSO Barbara Rączka-Sekścińska 

Kierownik sekretariatu: mgr Izabela Stankiewicz

Adres: ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Sekretariat wydziału - pokój 332b (III piętro)

Rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Gdyni, Malborku i Starogardzie Gdańskim, z wyłączeniem spraw przekazanych XV Wydziałowi Cywilnemu.

 

Zakres działania:

1. Rozpoznawanie spraw:

 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, również w postępowaniu nakazowym i upominawczym, z wyłączeniem spraw gospodarczych,
 • o prawa niemajątkowe i dochodzone z nimi roszczenia majątkowe, oprócz spraw o rozwód i separację, które rozpoznawane są w II Wydziale Cywilnym, oraz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie przysposobienia, które należą do właściwości sądów rejonowych,
 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych,
 • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • o uchylenie uchwał, stwierdzenie nieważności albo ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o uznanie oraz stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych,
 • o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego.
Nr tel.: 
58 32 13 210
Faks: 
58 32 13 217