-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału: mgr Regina Radecka

tel.: 58-32-13-141 (Kierownik Oddziału)

tel.: 58-32-13-140 (Oddział); 58-32-13-119 (alimenty z zagranicy)

fax: 58-32-13-234

e-mail: od-administracyjny@gdansk.so.gov.pl

 • sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego i jednostek podległych, 
 • prowadzenie Sekretariatu Prezesa i Wiceprezesów, 
 • zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji, 
 • nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych,
 • nadzór nad pracą Biura Podawczego, Magazynu Dowodów Rzeczowych, Punktu Krajowego Rejestru Karnego oraz Archiwum Zakładowego,
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu Okręgowego w Gdańsku,
 • obrót prawny z zagranicą,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych z ruchu spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, kandydatów na syndyków, mediatorów dla nieletnich, mediatorów dla dorosłych, kuratorów Krajowego Rejestru Sądowego.

 

W skład Oddziału Administracyjnego wchodzą:

1. Sekretariat Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku (pokój 152, I piętro)

mgr Żaneta Ćwiklińska

tel. 58-32-13-100 / fax  58-32-13-104

e-mail: sekretariat.prez@gdansk.so.gov.pl

Przyjęcia interesantów po uprzednium uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 58-32-13-100.

Legalizacja (uwierzytelnianie wzorów podpisów sędziów i notariuszy w dokumentach przeznaczonych do użytku zagranicznego i w obiegu krajowym) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30 po dokonaniu opłaty skarbowej w wysokosci 26 zł od dokumentu (płatne w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub na numer konta Urzędu Miasta Gdańska 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935) oraz złożeniu wniosku do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z prośbą o uwierzytelnienie dokumentu.

Wniosek o legalizację


2. Biuro Podawcze Sądu Okręgowego (Centrum Obsługi Interesantów, poziom -1; schodami na lewo od wejścia głównego do Sądu (od strony ul. Nowe Ogrody) lub windą (koło szatni))

Kierownik: Barbara Jewiarz
tel. 58-32-13-142

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7:30 - 18:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30
 

3. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (Centrum Obsługi Interesantów, poziom -1; schodami na lewo od wejścia głównego do Sądu (od strony ul. Nowe Ogrody) lub windą (koło szatni))

Kierownik: mgr Małgorzata Drabiuk

tel. 58-32-13-172

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:30-18:00, przerwy: 11:15-11:30 i 15:00-15:15
wtorek-piątek 8:30-15:00, przerwa: 11:15-11:30

tel. 58 32-13-156 oraz 58 32-13-157

Wzory formularzy


4. Archiwum

Kierownik: mgr Marcin Kierski
tel. 58 32-13-144
 

5. Referat  ds. Socjalnych

mgr Anna Rumin
tel. 58 32-13-283

 

58 32 13 140
Faks: 
58 32 13 234