-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

SSO Rafał Terlecki Prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku

Z dniem 18 października 2017 r. Minister Sprawiedliwości powołał Sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafała Terleckiego do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Sędzia Rafał Terlecki w latach 2010-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, odpowiadając m.in. za nadzór administracyjny nad pionem cywilnym, politykę informacyjną Sądu, współpracę z Radą Ławniczą, nadzór nad działalnością kuratorów zawodowych i społecznych w sprawach rodzinnych i nieletnich, nadzór nad lekarzami sądowymi, biegłymi, mediatorami ws. cywilnych oraz kandydatami na kuratorów KRS i in., a od 2014 r. również za rozwój na obszarze okręgu gdańskiego sieci współpracy międzyszkolnej związanej z edukacją prawną oraz propagowaniem mediacji rówieśniczej.
 
Po zakończeniu kadencji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Sędzia Rafał Terlecki pełnił funkcję Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w zakresie obejmującym pion cywilny. 
 
 
Galeria: