-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Sprawozdanie z V Salonu mediatora

Kolejne spotkanie salonu mediatora odbyło się  w dniu 17 marca 2015 roku.  Udział w spotkaniu wzięli mediatorzy, adwokaci, sędziowie,  notariusze i pedagodzy szkolni. Oficjalnego otwarcia salonu dokonał Pan Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku dr Przemysław Banasik.

Zagadnieniem przewodnim V salonu był temat: ,,Pełnomocnik w mediacji – pomaga czy przeszkadza?” .

Adwokat i mediator z  Gdańskiego Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie  Adwokackiej - Anna Koziołkiewicz–Kozak – w sposób niezwykle interesujący przedstawiła przyczyny  niechęcipełnomocników do mediacji oraz przyczyny niechęci mediatorów do pełnomocników, odkryła kulisy pracy pełnomocnika w mediacji oraz wciągnęła uczestników salonu do dyskusji. 

Dodatkowo koordynator ds. mediacji z ramienia Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Ewa Ważny omówiła główne założenia  projektu ustawy o wspieraniu  polubownych metod rozwiązywania sporów. Uczestnicy salonu pozytywnie ocenili proponowane zmiany.

Szczegółowe omówienie zagadnień podjętych w wystąpieniu Anny Koziołkiewicz–Kozak oraz wnioski z dyskusji, a także założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów znajdują się w zakładce ,,Mediacje”.

Galeria: