-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Seminarium naukowe oraz "dzień otwarty" w SO w Gdańsku w 4. dniu obchodów 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku

Seminarium naukowe poświęcone koncepcji wartości wymiaru sprawiedliwości ujętej z perspektywy prawnej, nauk o zarządzaniu oraz ekonomii zdominowało czwarty dzień obchodów jubileuszu 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku. 
 
Tematyka spotkania, a także szczególny charakter miejsca i okoliczności, w jakich je zorganizowano, przyciągnął szerokie spektrum przedstawicieli świata nauki, sędziów oraz reprezentantów innych zawodów prawniczych. Udział w nim wzięli m.in.: Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Prezesi oraz Wiceprezesi Sądów Rejonowych okręgu gdańskiego, Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego, Rektor oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Dziekani Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
 
Na seminarium złożyło się 17 wystąpień, które przygotowali reprezentanci sześciu krajowych uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zostały one podzielone na trzy bloki tematyczne pt.: prawo – wartości, zarządzanie – sprawność oraz ekonomia – efektywność. Ich charakter był różnorodny i dotyczył zarówno aspektów historycznych („Instytucje wymiaru sprawiedliwości w tradycji i praktyce ustrojowej Drugiej Rzeczypospolitej”), jak i niezwykle bieżących („Formy współpracy międzyorganizacyjnej – możliwości zastosowań w wymiarze sprawiedliwości”), teoretycznych („Pewność prawa. Filozoficzno-prawna analiza pojęcia i jej implikacje dla wymiaru sprawiedliwości i budowania jego wartości”), ale i bardzo praktycznych („Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych sądu”). 
 
Spotkaniu towarzyszyła promocja publikacji naukowej w pod tym samym tytułem, poświęconej wszystkim omówionym zagadnieniom, a także rozszerzonej o nieprezentowany materiał. 
 
Seminarium naukowe nie było jedynym szczególnym wydarzeniem, które tego dnia odbywało się w Sądzie. 7 maja miał miejsce również ‘dzień otwarty’ dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których uczniowie mogli na własne oczy zobaczyć jak pracuje Sąd oraz jak wyglądają rozprawy. 
 
Przypominamy, że w bieżącym roku ‘dni otwarte’ odbędą się jeszcze dwukrotnie:
  • 30 września 2015 r. (środa) – termin na zgłoszenia: do dnia 11 września 2015 r.
  • 19 listopada 2015 r. (czwartek) – termin na zgłoszenia: do dnia 23 października 2015 r.
     
Zainteresowane szkoły mogą zgłosić udział swoich klas, kontaktując się w tej sprawie z Oddziałem Administracyjnym Sądu Okręgowego w Gdańsku pod numerem telefonu: 58 32-13-453 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: od-administracyjny@gdansk.so.gov.pl, podając wybrany termin, orientacyjną liczbę oraz wiek uczniów oraz dane kontaktowe opiekuna.
 
 
Data: 
wtorek, 12 Maj, 2015
Zdjecie: