-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Salon Mediatora - Inauguracja

Salon Mediatora - InauguracjaW dniu 17 września 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyła się inauguracja „Salonu Mediatora”, inicjatywy skierowanej przez środowisko mediatorów gdańskich, dotyczącej działań związanych z propagowaniem idei mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów.

Inicjatywa ta spotkała się z szerokim zainteresowaniem środowisk prawniczych w osobach sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, notariuszy oraz mediatorów zarówno indywidualnych jak i zrzeszonych w ośrodkach mediacyjnych. 
Oficjalnego otwarcia „Salonu Mediatora” dokonała Pani Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Alina Miłosz-Kloczkowska. 
Po przywitaniu zebranych gości, inicjatorów oraz moderatorów „Salonu Mediatora” w osobach Zofii Gruszeckiej, Magdy Bellwon i Bartosza Poćwiardowskiego, Pani Wiceprezes przedstawiła ideę Salonu jako miejsca dla wszystkich, którym mediacja jest bliska, którzy z mediacji korzystają i którzy chcą korzystać a także tych, którzy mediację dopiero poznają. 
W dalszej części uczestnicy przedstawili swoje oczekiwania związane z następnymi spotkaniami w ramach „Salonu Mediatora” oraz omówili tematykę tych spotkań.
 
Galeria: 
Salon Mediatora - Inauguracja - zdjęcie 1
Salon Mediatora - Inauguracja - zdjęcie 2
Salon Mediatora - Inauguracja - zdjęcie 3
Salon Mediatora - Inauguracja - zdjęcie 4
Salon Mediatora - Inauguracja - zdjęcie 5
Salon Mediatora - Inauguracja - zdjęcie 6
Salon Mediatora - Inauguracja - zdjęcie 7
Salon Mediatora - Inauguracja - zdjęcie 8