-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Sądowe e-Płatności

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło funkcjonalności systemu e-płatności, umożliwiające dokonywanie płatności sądowych z wykorzystaniem:

 • formy bezgotówkowej (szybki przelew, karta płatnicza) za pośrednictwem portalu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
   
 • znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej (e-znaku) w sprawach cywilnych oraz za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (czyli tzw. „zaświadczenia o niekaralności”), który to znak może zostać zakupiony zarówno za pomocą samoobsługowego terminalu płatniczego zainstalowanego w budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34 (w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej), jak i przez portal e-Płatności https://oplaty.ms.gov.pl.
   

 

CO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT SĄDOWYCH E-PŁATNOŚCI

 1. Nowe formy płatności nie zastępują dotychczasowych kanałów płatności, tzn. każdy interesant nadal może uiścić opłatę zwykłym przelewem lub gotówkowo w kasie Sądu*.

  * UWAGA: Od dnia 3 lipca 2020 r. zmienia się forma obsługi kasowej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku - WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ

 2. Wykorzystanie internetowego kanału płatności wiąże się z uiszczeniem przez wnoszącego opłaty prowizji na rzecz operatora płatności. W roku 2017 wybrany w postępowaniu koncesyjnym operator Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie będzie pobierał prowizję w wysokości 0,0001% wartości transakcji, przy czym nie mniej niż 39 groszy.
   
 3. Znak opłaty sądowej w formie elektronicznej, obok tradycyjnych elementów obejmujących: godło Rzeczypospolitej Polskiej, napis „Ministerstwo Sprawiedliwości”, napis „Znak opłaty sądowej” oraz nominał znaku wyrażony w złotych polskich, ma formę graficzną kodu kreskowego i kodu numerycznego składającego się z 14 cyfr arabskich, który odpowiada zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał, a uiszczający opłatę sadową znakami opłaty sądowej jednorazowo może w danej sprawie wykorzystać nie więcej niż dziesięć znaków.
   
 4. Dopuszcza się przedkładanie przez interesanta znaku opłaty sądowej wygenerowanego w systemie e-Płatności w formie wydruku papierowego trwale złączonego z pismem podlegającym opłacie (w przypadku zakupu w kasie sądu* – na etykiecie samoprzylepnej), jak również na nośniku elektronicznym umożliwiającym bezpośrednie skasowanie znaku za pomocą czytników kodów kreskowych zakupionych przez sądy w tym cel (znak w postaci graficznej określonej w rozporządzeniu wyświetlany na ekranie telefonu, tabletu itp.). Zabezpieczenia systemu umożliwiają jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sadowej, a jego skasowanie możliwe jest wyłącznie raz w całym sądownictwie.
   
 5. Znaki opłaty sądowej w formie tradycyjnej będą mogły być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r. W okresie przejściowym, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (lub do momentu wyczerpania znaków papierowych), obydwa rodzaje znaków, tj. e-znak oraz znak opłaty sądowej w papierowej postaci, będą funkcjonować w sądach równolegle.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2016 r. ws. sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 408 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. ws. zmieniającego rozporządzenie ws. opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 390 ze zm.)