-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) 4/2009 - wymagane dokumenty i formularze

W dniu 18 czerwca 2011 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2009 r.)

Wykaz państw:
Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Cypr, Litwa, Węgry, Niderlandy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Dania, Zjednoczone Królestwo,
 
Wymagane dokumenty:
 • wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych (Formularz - załącznik VI Rozporządzenia - dwie wersje językowe) - wypełnić część B od pkt. 7-14, podpisać formularz w dwóch wersjach językowych)
 • pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych (dotyczy Czechy, Niemcy, Francja)
 • oryginał zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka (gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego)
 • oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka w wersji dwujęzycznej (gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego)
 • kserokopię wyroku zasądzającego alimenty
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 
 • szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych (sporządzony własnoręcznie przez wierzyciela) 
 • informacja dotycząca konta bankowego (nazwę, adres banku, numer konta, numery SWIFT - BIC i IBAN)
 • podanie wierzyciela o przyjęcie wniosku
 
Wnioski można pobrać ze strony Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych:
 
Dodatkowe informacje dotyczące Rozporządzenia 4/2009 można uzyskać: