-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

"Rola Sądu w kształceniu młodzieży akademickiej" - debata w SO w Gdańsku

Debata_02Kształcenie młodzieży akademickiej postrzegane nie tylko jako dostarczanie wiedzy, ale przede wszystkim jako kształtowanie kultury prawnej wśród wszystkich studentów, nie tylko kierunków prawniczych, to podstawowe zagadnienie, którym zajęli się uczestnicy czwartej debaty zorganizowanej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz czterech trójmiejskich uczelni (Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni), ale także wybitni reprezentanci nauki, zarówno z dziedziny prawa, jak i ekonomii. To właśnie zbliżenie tych dwóch dyscyplin było jednym z najczęściej poruszanych wątków debaty.

Konieczność ekonomizacji sędziów (jak i całego wymiaru sprawiedliwości) to jedno z wyzwań, jakie przyniosły czasy kryzysu – podkreślał Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO, dr Przemysław Banasik. Wątek ten kontynuowała Prorektor ds. Kształcenia UG, prof. UG dr hab. Anna Machnikowska, która zaznaczyła, że kryzys sprzyja modernizacji. Jednym z jej przejawów w nauczaniu akademickim jest coraz większy nacisk stawiany na rozwijanie rzeczywistych umiejętności, czemu służy kontakt z prawdziwymi interesariuszami (praktyki zawodowe) oraz włączanie w proces nauczania specjalistów-praktyków z wielu dziedzin. Zdaniem Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji WSB w Gdyni prof. dr hab. Zdzisława Brodeckiego taka zmiana proporcji przyczyni się do poprawy jakości dydaktyki, obecnie zbyt mocno przywiązanej do „kultury prawa pisanego”.

O wzajemnych powiązaniach prawa i ekonomii opowiedział prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz, który postulował organizację cyklu wykładów i warsztatów ekonomicznych dla reprezentantów wymiaru sprawiedliwości. Z inicjatywą podobnych szkoleń, choć z dziedziny zarządzania, wyszedł z kolei Rektor WSB prof. WSB dr hab. Jan Wiśniewski. Fakt, że te działania nie muszą być jednokierunkowe, podniosła Prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG, dr Magdalena Popowska, która podkreśliła znaczenie edukacji prawnej również na kierunkach ścisłych. W podobnym duchu wypowiedział się Prorektor ds. Kształcenia PG, prof. dr hab. inż. Marek Dzida, który wskazał, że już samo bywanie w Sądzie studentów różnych kierunków ma pouczający charakter i kształtuje kulturę prawną.

O tym, że nie tylko ekonomia, ale i psychologia są nierozerwalnie związane z prawem, przypomniała dr Magdalena Błażek (Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy SO w Gdańsku i jednocześnie wykładowca akademicki), która wyszła z propozycją szkoleń i warsztatów dla pracowników sądów oraz podmiotów z nim związanych (np. biegłych sądowych).

W trakcie spotkania pojawiła się także idea organizacji interdyscyplinarnych spotkań seminaryjnych, które pozwoliłyby wzajemnie naświetlać problemy różnych dyscyplin a następnie wspólnie poszukiwać ich rozwiązań. 

 

Galeria: 
Debata_01
Debata_03
Debata_04