-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Program II dnia obchodów 70-lecia SO w Gdańsku (5 maja 2015 r.)

5 maja 2015 r.
 
Konkurs krasomówczy
 
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce: sala 101 
 
Opis wydarzenia:
Pierwsza w historii gdańskich konkursów wspólna rywalizacja studentów prawa i aplikantów adwokackich w sztuce wystąpień publicznych. W szranki staną laureaci i uczestnicy wcześniejszych konkursów krasomówczych organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk oraz Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku. 
 
Wystąpienie, do którego uczestnicy będą mogli się gruntownie przygotować, będzie polegać na wygłoszeniu mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji, obejmującej ustosunkowanie się do stanu faktycznego i prawnego sprawy. Wcześniej, w drodze losowania każdemu z uczestników zostanie przypisany kazus z listy przygotowanej przez Organizatorów, opracowany na podstawie spraw sądowych, a także rola procesowa, osoba przeciwnika oraz kolejność wystąpienia. Mowa uczestnika nie będzie mogła przekroczyć 10 minut. Każdy uczestnik dodatkowo otrzyma 5 minut na wygłoszenie replik.
 
Konkurs wpisuje się w obchody 70-lecia Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz 25-lecia ELSA Gdańsk. Patronem wydarzenia jest wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
 
„Droga rozwoju zawodowego sędziego” – debata 
 
Godzina rozpoczęcia: 13:00
Miejsce: sala 336 
 
Opis wydarzenia:
Debata środowiska sędziowskiego, organizowana przez gdański oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, poświęcona zagadnieniom drogi zawodowej sędziów, systemu awansowania i motywowania w zawodzie sędziego w odniesieniu do aktualnych wytycznych Krajowej Rady Sądownictwa, a także próbie znalezienia nowych kierunków w tym zakresie. Debata otwarta dla sędziów i innych środowisk zainteresowanych poruszanym tematem.
 
Data: 
poniedziałek, 20 Kwiecień, 2015
Zdjecie: