-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Prezentacja rozprawy cywilnej dla młodzieży

SSA Jacek GrelaKontynuując inicjatywę zapoczątkowaną Dniami Otwartymi, w dniu 28 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku po raz kolejny gościł w swoim gmachu młodzież licealną. Uczniowie otrzymali możliwość uczestniczenia w pokazowej rozprawie cywilnej, w której role stron postępowania odegrali sędziowie gdańskich sądów (posiedzenie poprowadził Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacek Grela).

Choć sama rozprawa i nazwiska strony były fikcyjne, przedmiot sprawy oraz wszystkie zdarzenia, które miały miejsce na sali, nie były oderwane od rzeczywistości. Rozpoznawana sprawa dotyczyła zwrotu udzielonej pożyczki, więc czegoś z czym prędzej czy później każdy z obserwatorów może mieć do czynienia w prawdziwym życiu. Młodzież zobaczyła nie tylko pracę Sądu, ale także działanie wykorzystywanego podczas postępowań cywilnych e-protokołu, czyli systemu utrwalającego jego przebieg.

Sędziowie na przykładzie odegranej przez siebie rozprawy omówili jej poszczególne etapy, wyjaśniając, jakie zachowania są dopuszczalne przed Sądem a jakie nie, oraz jakie konsekwencje może mieć np. nie odebranie wezwania sądowego. Na zakończenie oddali głos młodzieży, chętnie odpowiadając na zadawane pytania. O tym, jak ciekawa okazała się ta rozprawa, świadczyło, że wszyscy jej „aktorzy” zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Galeria: 
Symulacja rozprawy z użyciem e-protokołu