-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

„Prawa i obowiązki” – konferencja prawno-edukacyjna w Gdańsku

W dniu 17 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się wojewódzka konferencja prawno-edukacyjna pt. „Prawa i obowiązki: dyrektor, nauczyciel, rodzic, uczeń.” Jej organizatorami byli Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Wojewoda Pomorski, zaś patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Sprawiedliwości, Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka

W konferencji, która zgromadziła kilkaset osób, wzięli udział przedstawiciele Rządu oraz Parlamentu RP, reprezentanci środowisk oświatowych (m.in. wizytatorzy Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele), prawniczych (m.in. sędziowie Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz sądów rejonowych okręgu gdańskiego), psychologowie i mediatorzy, inspektorzy pracy oraz przedstawiciele związków zawodowych pracowników oświaty.

W imieniu organizatorów gości konferencji powitali Pani Monika Kończyk - Pomorski Kurator Oświaty, SSA dr Przemysław Banasik – Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Mariusz Łuczyk - Wicewojewoda Pomorski, zaś wystąpienie inaugurujące wygłosił gospodarz miejsca, tj. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Prof. UG dr hab. Jakub Stelina.

Konferencja stanowiła element dyskusji nad kształtem przyszłego prawa oświatowego, zaś wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. kwestie związane z edukacją prawną (zarówno kadry nauczycielskiej, jak i młodzieży szkolnej) oraz wykorzystaniem mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów, a więc tematy, w których rozwijanie Sąd Okręgowy w Gdańsku angażuje się już od kilku lat.

Wnioski z poszczególnych debat, które złożyły się na całość wydarzenia, zostaną przedstawione w formie rekomendacji Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz Ministerstwu Sprawiedliwości do dalszych prac. 

Galeria: 
Otwarcie konferencji - przemawia Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSA dr Przemysław Banasik
Otwarcie konferencji - przemawia Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk
Otwarcie konferencji - przemawia Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG Prof. UG dr hab. Jakub Stelina
Otwarcie konferencji - przemawia Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG Prof. UG dr hab. Jakub Stelina
Otwarcie konferencji - przemawiają Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk oraz Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafał Terlecki
Otwarcie konferencji - przemawiają Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk oraz Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafał Terlecki
Panel A: Prawa i obowiązki dyrektora. Od lewej: dr Elżbieta Walkiewicz, SSO Katarzyna Antoniewicz, Piotr Prokopowicz, mgr Izabela Klein
Panel A - występuje Dyrektor OKUN w Gdańsku dr Elżbieta Walkiewicz
Panel A - występuje Przewodnicząca VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SO w Gdańsku SSO Katarzyna Antoniewicz
Panel A: Prawa i obowiązki dyrektora
Panel A - występuje Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. nadzoru Piotr Prokopowicz
Panel A - dyskusja
Panel B: Prawa i obowiązki nauczyciela
Panel B: Prawa i obowiązki nauczyciela
Panel D: Prawa i obowiązki ucznia
Panel C: Prawa i obowiązki rodzica i opiekuna
Zamknięcie konferencji - przemawia Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk
Zamknięcie konferencji - przemawia Wicewojewoda Pomorski Marian Łuczyk