-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Portal informacyjny

Portal Informacyjny jest narzędziem pozwalającym uprawnionemu lub upoważnionemu podmiotowi na dostęp do informacji o sprawie toczącej się z jego udziałem.

LINK DO PORTALU INFORMACYJNEGO APELACJI GDAŃSKIEJ

http://portal.gdansk.sa.gov.pl

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z PORTALU?

Korzystanie z Portalu Informacyjnego jest bezpłatne i stanowi alternatywę dla dotychczasowych tradycyjnych metod komunikacji z sądem.

Zarejestrowany w Portalu użytkownik otrzyma dostęp do danych o sprawie obejmujących m. in.:

 1. stan sprawy, tzn. na jakim etapie procedowania znajduje się teraz proces sądowy,
 2. czynności wykonane przez sąd wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz daty (np. przekazanie akt biegłemu celem wydania opinii),
 3. wyznaczone terminy posiedzeń,
 4. dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w postaci elektronicznej (pisma wychodzące, wyroki, postanowienia, uzasadnienia, protokoły z rozpraw),
 5. dane dotyczące postępowania w niższej instancji, o ile takie istnieją,
 6. protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania.

System automatycznie generowanych powiadomień mailowych zapewnia informowanie użytkownika o statusie jego konta, zmianach dokonanych w sprawach, nadchodzących posiedzeniach oraz pojawieniu się nowych spraw na liście.

W przypadku, gdy posiedzenie w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym zostało zarejestrowane przy pomocy cyfrowego systemu rejestracji (e-protokół), nagranie audio z tej rozprawy zostanie udostępnione do odsłuchu na Portalu Informacyjnym w przeciągu kilkunastu godzin od zakończenia posiedzenia.

Portal Informacyjny w obecnym kształcie realizuje ideę pojedynczego punktu dostępu do danych o sprawach na poziomie całej apelacji. Oznacza to, że rejestrując się w Portalu danej apelacji, użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich spraw toczących się z jego udziałem w sądach działających w jej obrębie.

ABY DOKONAĆ REJESTACJI I UZYSKAĆ DOSTĘP DO SPRAWY, NALEŻY:

1. wejść na stronę: http://portal.gdansk.sa.gov.pl

2. zapoznać się z Regulaminem Portalu i dokonać jego akceptacji;

3. wypełnić przez Internet wniosek o rejestrację konta;

4. poddać się jednorazowej procedurze weryfikacji tożsamości na jeden z wybranych przez siebie sposobów spośród określonych w Regulaminie (np. osobiste stawiennictwo w Biurze Obsługi Interesantów wybranego sądu apelacji z dokumentem tożsamości użytym w trakcie składania wniosku o rejestrację (jeżeli dotyczy, też z legitymacją służbową), wysłanie wniosku podpisanego podpisem zaufanym, złożenie „Oświadczenia użytkownika” podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez pełnomocnika i in. – szczegółowe informacje znajdą Państwo w §2 pkt. 26 Regulaminu);

5. po otrzymaniu indywidualnego LOGINU oraz HASŁA dostępowego do Portalu zalogować się na stronie Portalu i już bez wychodzenia z domu wypełnić formularz wniosku o dostęp do wybranej sprawy (proces ten potrwa co najmniej 24 godziny). Wniosek o dostęp do sprawy można wypełnić już na etapie rejestracji konta.

UWAGA: Raz uzyskany dostęp do Portalu Informacyjnego może być wykorzystany przy jednej lub wielu różnych sprawach toczących się w różnym czasie w różnych sądach na obszarze danej apelacji. 

Więcej informacji na temat Portalu Informacyjnego znajdą Państwo pod TYM LINKIEM.
 

UWAGA

Od 6 listopada 2019 r. zaczął obowiązywać nowy Regulamin Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej, wprowadzony Zarządzeniem Nr 164/2019/Adm Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (do pobrania poniżej).

Od tego dnia obowiązuje również Zarządzenie Nr 220/19- Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym (do pobrania poniżej).

* * *

Dotychczasowe Zarządzenie Nr 271/16-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dn. 16 grudnia 2016 r. ws. wprowadzenia nowego Regulaminu Portalu Informacyjnego z dniem 6 listopada 2019 r. zostało uchylone.

* * *

Z dniem 7 listopada 2019 r. zmianie uległa treść załącznika nr 3 do Regulaminu. Zgodnie z przyjętą zmianą adresatem wniosku o założenie Konta podmiotu publicznego jest Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu