-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w SO w Gdańsku – dzień II

Drugi dzień Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku upłynął pod znakiem krasomówczej rywalizacji studentów prawa oraz symulacji rozprawy karnej. W programie obchodów znalazło się również szkolenie dla dyrektorów szkół.

„Erystyka w życiu prawnika” – pod takim hasłem swoje popisy krasomówcze zaprezentowali młodzieży z licealnych klas prawniczych członkowie Europejskiego Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Rywalizacja tym razem nie dotyczyła kazusów sądowych, a ważkich i nierzadko kontrowersyjnych zagadnień z pogranicza prawa i szeroko rozumianego życia społecznego. Celem dyskusji nie było jednak udowadnianie jedynej słusznej racji, ale prezentacja sztuki erystycznej, tak istotnej w codziennej pracy każdego prawnika. Uczniowie nie tylko mogli przysłuchiwać się popisom swoich starszych kolegów, ale również uczestniczyli w losowaniu tematów, decydowali o podziale stron i w końcu o wyniku debaty.

Drugim z wydarzeń dla młodzieży, które odbyło się tego dnia w tutejszym Sądzie, była symulacja rozprawy karnej. Podobnie jak dzień wcześniej, została ona przygotowana przez adwokatów i aplikantów adwokackich z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pod kierunkiem Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, adw. Janusza Masiaka. W jej trakcie uczniowie mogli zapoznać się nie tylko z obowiązującą w Polsce procedurą karną oraz rolami poszczególnych stron postępowania, ale również z zagadnieniami, które nierzadko pojawiają się na salach sądowych (przedmiotem rozprawy było pobicie i zniszczenie mienia).

Specjalnym wydarzeniem drugiego dnia obchodów Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku było szkolenie dla dyrektorów szkół podstawowych poświęcone współpracy szkoły z sądem rodzinnym na tle spraw rodzinnych i nieletnich, które przeprowadziła SSO Ewa Ważny, wizytator Sądu Okręgowego w Gdańsku ds. rodzinnych i nieletnich.

W II dniu tegorocznego Tygodnia Edukacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku udział wzięło około 200 osób.

Organizatorami Tygodnia Edukacji są: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz pomorskie korporacje prawnicze.

Galeria: 
Konkurs krasomówczy (PTEP 2017)
Konkurs krasomówczy (PTEP 2017)
Konkurs krasomówczy (PTEP 2017)
Konkurs krasomówczy (PTEP 2017)
Podziękowania dla uczestników konkursu krasomówczego składa Wiceprezes Sądu, SSO Marlena Kasprzyk (PTEP 2017)
Uczestnicy i organizatorzy konkursu (PTEP 2017)
Symulacja rozprawy karnej - wprowadzenie. Od lewej: SSO Marlena Kasprzyk (Wiceprezes Sądu) i adw. Janusz Masiak (Wicedziekan ORA w Gdańsku) (PTEP 2017)