-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej 2017 w Sądach Rejonowych

Przedstawiamy informację na temat wydarzeń Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej (13–17 marca 2017 r.) przygotowywanych Sądach Rejonowych okręgu gdańskiego.

Szczegółowych informacji prosimy szukać na stronach internetowych lokalnych sądów a także u sędziów-koordynatorów ds. współpracy ze szkołami, u których należy zgłaszać chęć udziału w poszczególnych wydarzeniach.

*  *  * 

TYDZIEŃ EDUKACJI PRAWNEJ 
W SĄDACH REJONOWYCH OKRĘGU GDAŃSKIEGO

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
 

14.03.2017 r. (wtorek)

 • godz. 10:00 - 12:00 -  symulacja rozprawy cywilnej (miejsce spotkania: sala rozpraw A0.13 w budynku A Sądu przy ul. 3 Maja 9A)

*

16.03.2017 r. (czwartek)

 • godz. 10:00 - 12:00 - symulacja rozprawy cywilnej (miejsce spotkania: sala rozpraw A0.23 w budynku A Sądu przy ul. 3 Maja 9A)

*

17.03.2017 r. (piątek)

 • godz. 11:00 - 12:00 - spotkanie dla seniorów pt. „Senior jako spadkodawca” – prowadzą: SSR Elżbieta Gąsiorowska oraz adw. adw. Agnieszka Kapała-Sokalska (miejsce spotkania: Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych „Pod Cisem” ul. Sternicza 2 w Gdańsku);

Koordynator ds. współpracy ze szkołami w SR Gdańsk-Południe w Gdańsku:

SSR Magdalena El-Hagin

Tel. 58 32-42-625

e-mail: magdalena.el-hagin@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

 

*  *  *

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
 

15.03.2017 r. (środa)

 • Prelekcja dla uczniów klasy 0 na ternie Sądu wraz z prezentacją pracy sędziego i sekretariatu a także symulacją rozprawy.

Koordynator ds. współpracy ze szkołami w SR Gdańsk-Północ w Gdańsku:

SSR Joanna Magnuszewska

Tel. 58 32-13-600

e-mail: sp.srgdapn@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

 

*  *  *

Sąd Rejonowy w Gdyni
 

Rozprawy karne (wyłącznie dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

14.03.2017 r. (wtorek)

 • godz. 10- 11.30  możliwy jest udział ok 100 osób – sędzia Monika Jobska (sala 312)
 • godz. 9.00-11.00 możliwy jest udział 100 osób – sędzia Ewa Mielcarek (sala 130)
 • godz. 9.00 – 10.00 możliwy jest udział 100 osób – sędzia Ilona Będźkowska (sala 312)

*

15.03.2017 r. (środa)

 • godz. 11.00- 12.00 – możliwy  jest udział ok. 100 osób – sędzia Ewa Mielcarek (sala 130)

*

16.03.2017 r. (czwartek)

 • godz. 10.30-12.00 – możliwy jest udział ok. 100 osób – sędzia Monika Szeleźniak (sala 130)
 • godz. 10.30-12.00 – możliwy jest udział ok. 100 osób – sędzia Joanna Mierzwa- Dzięcielska (sala 312)
 • godz. 13.00- 14.20 – możliwy jest udział ok. 100 osób – sędzia Joanna Mierzwa- Dzięcielska (sala 312)

*

17.03.2017 r. (piątek)

 • godz. 11.00- 12.30 – możliwy jest udział  ok. 100 osób – sędzia Jolanta Jeżewska (sala 130)

 

Rozprawa cywilna (wyłącznie dla uczniów, którzy mają ukończone 18 lat)

14.03.2017 r. (wtorek)

 • godz. 10. 45-11.15możliwy jest udział ok. 60 osób – sędzia Hanna Dumanowska-Łosin (sala 206)

*

17.03.2017 r. (piątek)

 • godz. 12.00-12.30 – możliwy jest udział ok. 60 osób – sędzia Hanna Dumanowska-Łosin (sala 206)

 

Symulacja rozprawy cywilnej z udziałem uczniów (dla uczniów 3 klasy gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych)

17.03.2017 r. (piątek)

 • godz. 9. 30-11.00 – możliwy jest udział 1 klasy – sędzia Joanna Jank (sala 130)
 • godz. 9.00- 11.00 – możliwy jest udział 1 klasy – sędzia Hanna Dumanowska-Łosin, sędzia Łukasz Zioła (sala 206)

 

Symulacja rozprawy w sprawie nieletniego z udziałem uczniów z wprowadzeniem o postępowaniu wobec nieletnich (dla uczniów klasy V-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum)

15.03.2017 r. (środa)

 • godz. 9.00 – możliwy jest udział 1 klasy – sędzia Jolanta Kurkowska, sędzia Anna Sawicka, kurator zawodowy (sala 2, Budynek B)

 

Symulacja rozprawy karnej z udziałem uczniów (dla uczniów szkół podstawowych) 

14.03.2017 roku (wtorek)

 • godz. 11.00- 13.00 – możliwy udział 2 klas – sędzia Angelika Willma, sędzia Ilona Rudek (sala 130)
 • godz. 13.00- 15.00 - możliwy udział 2 klas – sędzia Angelika Willma, sędzia Ilona Rudek (sala 130)

*

16.03.2017 roku (czwartek)

 • godz. 9.00- 10.30 – możliwy udział 1 klasy – sędzia Angelika Willma (sala 130)
 • godz. 12.00- 14.00 - możliwy udział 2 klas – sędzia Angelika Willma, sędzia Ilona Rudek (sala 130)

a ponadto:

 • Konkurs plastyczny (zorganizowany na zasadach wskazanych przez załączony regulamin konkursu) dla uczniów klas I- III i IV- VI (w dwóch odrębnych kategoriach)
 • Zapoznanie z Sądem Rejonowym w Gdyni (kierowane do wszystkich chętnych, by poznać bliżej Sąd Rejonowy w Gdyni) poprzez:
 • Oprowadzenie po budynku, ze wskazaniem „strategicznych” z punktu widzenia obywatela/ interesanta miejsc w Sądzie (Czytelni, Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesanta, Punktu Krajowego Rejestru Karnego), a dla uczniów także cel aresztowych, Niebieskiego Pokoju Przesłuchań Dzieci;
 • Zaprezentowanie nowoczesnych możliwości kontaktu obywatela/klienta z Sądem Rejonowym w Gdyni (nowej strony internetowej Sądu, Infokiosków, Czytelni Akt, Biura Obsługi Interesanta, Portalu Orzeczeń, Portalu Informacyjnego, elektronicznych ksiąg wieczystych).

W zależności od liczby chętnych ustalony zostanie indywidualny plan i termin zwiedzania.

 

Koordynator ds. współpracy ze szkołami w SR w Gdyni:

SSR Jolanta Jeżewska

Tel. 515-848-003

e-mail: jjezewska@gdynia.sr.gov.pl

 

*  *  *

Sąd Rejonowy w Kwidzynie
 
 • Spotkania z młodzieżą na terenie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatów kwidzyńskiego i sztumskiego;

Koordynator ds. współpracy ze szkołami w SR w Kwidzynie:

SSR Anna Ziętarska

Tel. 55 262-45-69

e-mail: a.zietarska@kwidzyn.sr.gov.pl

 

*  *  *

Sąd Rejonowy w Malborku
 

13.03.2017 (poniedziałek)

Udział w rozprawie cywilnej oraz symulacja rozprawy z udziałem młodzieży pod nadzorem sędziego (miejsce spotkania: sala rozpraw w budynku Sądu przy ul. 17 Marca 3 w Malborku);

a ponadto:

 • Spotkanie z Sędzią (miejsce spotkania: sala rozpraw 201 w budynku Sądu przy ul. 17 Marca 3 w Malborku);
 • Spotkanie z przedstawicielem adwokatury – adw. Bogdanem Statkiewiczem (miejsce spotkania: aula I LO w Malborku);
 • Spotkanie z przedstawicielem prokuratury – Prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Malborku Piotrem Jankowskim (miejsce spotkania: aula I LO w Malborku);
 • Spotkanie z oficerem Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Malborku (miejsce spotkania: aula I LO w Malborku);
 • Zwiedzanie Zakładu Karnego połączone z prezentacją dotyczącą roli i zadań więziennictwa (miejsce spotkania: Zakład Karny w Malborku);

Koordynator ds. współpracy ze szkołami w SR w Malborku:

SSR Andrzej Iwanowski

Tel. 55 647-07-24

e-mail: bratkrzyzak@wp.pl

 

*  *  *

Sąd Rejonowy w Sopocie
 

13.03.2017 r. (poniedziałek)

Dzień otwarty w Sądzie – możliwość poznania budynku, jego historii, interesujących dla młodzieży pomieszczeń

*
14.03.2017 r. (wtorek)

 • Udział młodzieży w rozprawach

*
15.03.2017 r. (środa)

 • Udział młodzieży w rozprawach

Koordynator ds. współpracy ze szkołami w SR w Sopocie:

SSR Małgorzata Przybylska-Lewandowska

Tel. 58 554-98-20

e-mail: administracyjny@sopot.sr.gov.pl

 

*  *  *

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
 

15 lub 16.03.2017 (środa lub czwartek)

 • Udział młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd. w rozprawie karnej;

*
17.03.2017 (piątek)

 • Wizyta sędziego w szkole (II LO w Starogardzie Gd.);

a ponadto:

 •  W przygotowaniu cykl pogadanek w zakresie prawa karnego i cywilnego w szkołach, z którymi nawiązana jest współpraca;

Koordynator ds. współpracy ze szkołami w SR w Starogardzie Gdańskim:

SSR Wojciech Jankowski

Tel. 58 777-46-52

e-mail: w.jankowski@starogard-gd.sr.gov.pl

 

*  *  *

Sąd Rejonowy w Tczewie
 

13.03.2017 (poniedziałek)

 • Turniej Debat Oksfordzkich o Puchar Prezesa SR w Tczewie z udziałem 4 szkół ponadgimnazjalnych z obszaru właściwości Sądu;


a ponadto:

 • Możliwość udziału młodzieży w 3 rozprawach karnych;
 • Zajęcia z Sędziami Wydziałów Karnego, Cywilnego oraz Rodzinnego i Nieletnich (miejsce spotkania: budynek Sądu i szkoły);

Koordynator ds. współpracy ze szkołami w SR w Tczewie:

SSR Piotr Spławiński

Tel. 58 53-09-124

e-mail: p.splawinski@tczew.sr.gov.pl

 

<- WSTECZ
(powrót do harmonogramu obchodów w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)