-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej 2017

Rozwijając działania na rzecz edukacji prawnej Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz inni partnerzy – organizatorzy zapraszają uczniów pomorskich szkół do wzięcia udziału w wydarzeniach Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej.

Tydzień Edukacji Prawnej to przedsięwzięcie skierowane w szczególności do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, łączące działania popularyzacyjno-edukacyjne na rzecz budowania świadomości prawnej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości jako instytucji przyjaznej obywatelowi.

W ramach obchodów w dniach 13–17 marca 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz Sądach Rejonowych okręgu gdańskiego odbędzie się szereg wydarzeń, które przybliżą młodzieży ich działanie oraz najważniejsze zagadnienia z dziedziny prawa. Będą to m.in.: spotkania z sędziamidni otwarte, symulacje rozpraw (karnych i cywilnych), pokazy mediacji, konkursy krasomówcze, debaty oksfordzkie i inne.

* * * 

PROGRAM TYGODNIA EDUKACJI PRAWNEJ 
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU

 

13 marca (poniedziałek)

Mediacje rówieśnicze – pokaz i omówienie

Dwie symulacje mediacji rówieśniczej, czyli takiej, gdzie osobami mediującymi są rówieśnicy, na przykładzie sytuacji konfliktowych zdarzających się w szkole, przygotowane przez doświadczonych mediatorów z Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku wraz z ich omówieniem przez doświadczonego psychologa.

Godz.: 9:00 i 10:00 (dwie tury; czas trwania: do 1 h);

Miejsce: Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34 (sala 336, III p.);

Prowadzenie: Katarzyna Stryjek - psycholog i mediator, Prezes Polskiego Centrum Mediacji o/Trójmiasto oraz Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku;

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w pokazie w charakterze publiczności mogą wziąć udział tylko grupy wcześniej zarejestrowane.

- - -

Symulacje rozprawy cywilnej

Pokazowe posiedzenie Sądu w sprawie cywilnej połączone z prezentacją e-protokołu, czyli systemu utrwalającego jego przebieg. Choć sama rozprawa i jej uczestnicy są fikcyjne, przedmiot sprawy oraz wszystkie zdarzenia, które mają miejsce na sali odzwierciedlają życiowe sytuacje spotykane każdego dnia na salach rozpraw.

Po zakończeniu symulacji sędziowie omówią jej poszczególne etapy, wyjaśniając na przykładzie odegranych scen, jakie zachowania są dopuszczalne przed Sądem a jakie nie (np. jakie konsekwencje może mieć nie odebranie wezwania sądowego).

Godz.: 11:00 i 12:00 (dwie tury; czas trwania: do 1 h);

Miejsce: Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34 (sala 101, I p.);

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w symulacji w charakterze publiczności mogą wziąć udział tylko grupy wcześniej zarejestrowane.

- - -

Symulacje rozprawy karnej

Pokazowe posiedzenie Sądu w sprawie karnej. Choć sama rozprawa i jej uczestnicy są fikcyjne, przedmiot sprawy oraz wszystkie zdarzenia, które mają miejsce na sali odzwierciedlają życiowe sytuacje spotykane każdego dnia na salach rozpraw.

Po zakończeniu symulacji jej uczestnicy omówią jej poszczególne etapy, wyjaśniając na przykładzie odegranych scen, jakie zachowania są dopuszczalne przed Sądem a jakie nie (np. jakie konsekwencje może mieć nie odebranie wezwania sądowego).

Godz.: 13:00 i 14:00 (dwie tury; czas trwania: do 1 h);

Miejsce: Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34 (sala 101, I p.);

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w symulacji w charakterze publiczności mogą wziąć udział tylko grupy wcześniej zarejestrowane.

* * *

14 marca (wtorek)

„Erystyka w życiu prawnika”  konkurs krasomówczy

Popisy krasomówcze członków Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Gdańsk

Godz.: od 09:00 do 11:00 (czas trwania: ok. 2 h);

Miejsce: Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34 (sala 101, I p.);

Do udziału w charakterze publiczności zapraszamy licealne klasy o profilu prawniczym.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w konkursie w charakterze publiczności mogą wziąć udział tylko grupy wcześniej zarejestrowane.

- - -

Symulacje rozprawy karnej

Pokazowe posiedzenie Sądu w sprawie karnej. Choć sama rozprawa i jej uczestnicy są fikcyjne, przedmiot sprawy oraz wszystkie zdarzenia, które mają miejsce na sali odzwierciedlają życiowe sytuacje spotykane każdego dnia na salach rozpraw.

Po zakończeniu symulacji jej uczestnicy omówią jej poszczególne etapy, wyjaśniając na przykładzie odegranych scen, jakie zachowania są dopuszczalne przed Sądem a jakie nie (np. jakie konsekwencje może mieć nie odebranie wezwania sądowego).

Godz.: 11:00 i 12:00 (dwie tury; czas trwania: do 1 h);

Miejsce: Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34;

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w symulacji w charakterze publiczności mogą wziąć udział tylko grupy wcześniej zarejestrowane.

* *

15 marca (środa)

Dzień z Historią

Podroż w czasie w murach historycznego budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku i przy udziale profesjonalnej grupy rekonstrukcyjnej. Na uczestników czekają: rekonstrukcje 18-wiecznych procesów czarownic z elementami interakcji ze strony widzów oraz udział w ogólnodostępnej fabularnej grze miejskiej, podczas której podejmą się rozwiązania zagadki kryminalnej sprzed lat. 

Godz.: 11:00, 12:30 i 14:00 (trzy tury rozpraw; czas trwania: do 1 h); w międzyczasie gra miejska dla dzieci (sesje gry będą odbywać się w godz. 11.30-12:30 oraz 13:00-14:00; czas trwania pełnej sesji gry: ok. 1 h);

Miejsce: Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34 (rozprawy: sala 101, I p.;  miejsce zbiórki do gry miejskiej: hol główny Sądu, parter);

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w rozprawie historycznej w charakterze publiczności mogą wziąć udział tylko grupy wcześniej zarejestrowane.

Udział w grze miejskiej jest wolny i nie wymaga rejestracji.

* *

16 marca (czwartek)

Dzień Otwarty w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

W ramach Dnia Otwartego odwiedzające Sąd grupy szkolne otrzymują możliwość zobaczenia od środka historycznego budynku Sądu Okręgowego oraz udziału w charakterze publiczności w prawdziwej rozprawie sądowej (w sprawie karnej), po zakończeniu której sędziowie przybliżają młodzieży zasady prowadzenia postępowania sądowego, role poszczególnych uczestników rozprawy, a także odpowiadają na zadawane pytania.

UWAGA! Informujemy, że z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń zapisy na Dni Otwarte w roku 2017 r. zostały już zamknięte.

* *

17 marca (piątek)

Debaty oxfordzkie

Debaty oksfordzkie uczniów klas o profilu prawniczym z II LO w Gdyni na tematy:

I: „Ta izba twierdzi, że ustawa o danych osobowych powinna zostać zaostrzona”;

II: „Ta izba twierdzi, że hejt internetowy powinien być surowo ukarany”;

Godz.: od 09:00 do 11:00 (debata I;  czas trwania: ok 2 h) i od 11:00 do 13:00 (debata II czas trwania: ok 2 h);

Miejsce: Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34 (sala zostanie wskazana w późniejszym terminie);

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w debatach w charakterze publiczności mogą wziąć udział tylko grupy wcześniej zarejestrowane.

 

*  *  *

ZGŁOSZENIA SZKÓŁ

Placówki zainteresowane udziałem swoich klas w wydarzeniach Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną (z podaniem wydarzenia i preferowanej godziny) do 10 marca 2017 r. na adres: k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl

UWAGA: W dalszym ciągu można zapisywać się na symulacje rozpraw cywilnych i karnych (poniedziałek - wszystkie godziny oraz wtorek - godz. 12:00), konkurs krasomówczy (wtorek) oraz symulację rozprawy historycznej (środa - godz. 14:00).

Podczas zgłaszania grupy należy podać: wybrane wydarzenie, termin/godzinę, łączną liczbę osób (uczniowie + opiekunowie), orientacyjny przedział wiekowy uczniów oraz dane kontaktowe (telefon oraz adres e-mail) bezpośredniego opiekuna grupy bądź innej osoby kontaktowej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisywanie uczniów według zasady „po jednej grupie z danej szkoły” na dane wydarzenie, jako grupę przyjmując 30 osób (uczniowie + opiekunowie).

 

*  *  *

Zapraszamy również do brania udziału w wydarzeniach Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej organizowanych w Sądach Rejonowych okręgu gdańskiego
[więcej informacji znajdą Państwo po kliknięciu na niniejszy link]

a także korzystania z ofert przygotowanych przez inne środowiska prawnicze:

Dnia otwarte Kancelarii Prawnej Seneka (15 i 17 marca 2017 r.) 

Galeria: 
Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej 2017