-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Pomoc pokrzywdzonym i terapie dla sprawców przestępstw

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM,

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Szczegóły znajdą Państwo w serwisie https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

 
---
2021-03-03
 
Informujemy, że okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. Stowarzyszenie Integracja na Plus realizuje projekt pt. Pomoc na Plus współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 
Oferta skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem (np. przemocy domowej, kradzieży, pobicia, zgwałcenia, oszustwa, uszkodzenia mienia, wypadku komunikacyjnego, niealimentacji, groźby karalnej), osób im najbliższych oraz świadków przestępstw i osób im najbliższych zamieszkujących teren powiatów: starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, malborskiego oraz kwidzyńskiego i obejmuje:
 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym rozwiązywanie konfliktów przez mediację.
 2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną.
 3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw.
 4. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 5. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.
 6. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.
 7. Usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa.
 8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw.
 9. Pokrywanie kosztów żywności oraz domowego wyposażenia.
 10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.
 
Adres i godziny urzędowania punktów:

Sztum 82-400, ul. Lipowa 3 (dla osób z powiatu sztumskiego)

Godziny otwarcia:

 • czwartek - 8:00-16:00.
Malbork 82-200, ul. Kościuszki 5 (dla osób z powiatu malborskiego)

Godziny otwarcia:

 • dni powszednie oprócz wtorku - 9:00-16:00,
 • wtorek - 12:00-20:00,
 • sobota - 09:00-13:00.
Starogard Gdański 83-200, ul. Chojnicka 12/3B (dla osób z powiatu starogardzkiego)

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - 9:00-14:00,
 • wtorek-czwartek - 12:30-16:30,
 • sobota - 10:00-13:00.
Tczew 83-110, ul. Paderewskiego 7/2 (dla osób z powiatu tczewskiego)

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, środa - 9:00-14:00,
 • wtorek-piątek - 10:00-16:00.
Kwidzyn 82-500, ul. Braterstwa Narodów 59 (dla osób z powiatu kwidzyńskiego)

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, środa - 17:00-20:00,
 • sobota - 10:00-15:00

W godzinach zamknięcia Punktów prosimy o przekazanie kontaktu do całodobowej infolinii, która jest dostępna pod numerem 537 506 066.

[opracowano na podstawie informacji od organizatora]

 

---
2021-02-19
 
W związku z obchodami Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem swoją ofertę przygotowało Stowarzyszenie OVUM w Gdyni, które na terenie miasta Gdyni oraz powiatów kartuskiego, kościerskiego, puckiego i wejherowskiego realizuje zadanie publiczne w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, a także osobom im najbliższym, finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
 
Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ oraz na stronie Stowarzyszenia.
 
Niezależnie od zaplanowanych inicjatyw Stowarzyszenie OVUM realizuje na terenie miasta Gdyni oraz powiatów kartuskiego, kościerskiego, puckiego i wejherowskiego zadanie publiczne w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, a także osobom im najbliższym. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
 
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w siedzibie Stowarzyszenia OVUM w Gdyni przy ul. Traugutta 2.
 
Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone są:
 • w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 12,
 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4,
 • w Urzędzie Miasta we Władysławowie przy ul. Hallera 19,
 • w siedzibie Fundacji Pro Bono w Wejherowie na os. Kaszubskim 16/37.
 
W celu uzyskania pomocy, sugerujemy uprzedni kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu pod nr tel. 58 776-40-67 
 
Dyżur telefoniczny jest prowadzony całodobowo.
 
Stowarzyszenie OVUM w ramach realizacji zadania publicznego zapewni osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:
 • pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 • psychoterapię,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu,
 • finansowanie szkoleń, kursów i egzaminów zawodowych,
 • finansowanie czasowego zakwaterowania lub schronienia,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,
 • bony żywnościowe,
 • bony na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia również świadkom i osobom im najbliższym: 
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu.
 
Wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka prowadzonej pod adresem:
 
 
 
---
2021-02-19
 
W Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Sąd Okręgowy w Gdańsku zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH świadczonych przez doświadczonych asystentów sędziów z wydziałów karnych Sądu.
 
Dyżury będą odbywały się od poniedziałku do piątku (22-26 lutego) w godzinach 11:00-13:00Z uwagi na obostrzenia epidemiczne porady będą świadczone tylko za pośrednictwem telefonu.
 
Numery telefonów, pod którymi w danym dniu można będzie kontaktować się z asystentami, będziemy podawać każdorazowo w dniu dyżuru. 
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ.
 
 
 
---
 
2021-02-08
 
W związku z obchodzonym 22 lutego DNIEM OFIAR PRZESTĘPSTW w dniach 22-28 lutego 2021 r. po raz kolejny odbędzie się ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 
Jest to inicjatywa koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych oraz przyniesienie potrzebującym skutecznej pomocy. Podczas Tygodnia takie osoby będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i informacji udzielanych w trakcie dyżurów pełnionych w wyznaczonych punktach w każdym województwie. 
 
O możliwościach skorzystania z takiej pomocy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku poinformujemy już wkrótce. Zachęcamy również do śledzenia stron internetowych lokalnych Sądów Rejonowych, które na bieżąco będą informowały o dyżurach organizowanych w swoich siedzibach.
 
Z kolei przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać ze wsparcia świadczonego przez podmioty oferujące pomoc materialną i niematerialna finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości. Ich pełna i na bieżąco aktualizowana lista jest dostępna za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie Funduszu pod adresem:
 
 
 
---
2020-12-30
 
Zgodnie z regulacjami zawartymi w §3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (Dz. U. poz. 2106) udostępniamy:
 
 
Wzór wniosku jest dostępny do pobrania również na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Funduszu Sprawiedliwości.
 
Wypełniony wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania
 
---
 
 
2020-07-30
 
Przedstawiamy zaktualizowane bazy danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa: 
 
 
w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 
 
---
 
2020-07-07
 
Przedstawiamy zaktualizowane bazy danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa: 
 
 
w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 
 
---
2020-02-11

W związku z obchodzonym 22 lutego DNIEM OFIAR PRZESTĘPSTW w dniach 21-28 lutego 2020 r. po raz kolejny odbędzie się ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Jest to inicjatywa koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych oraz przyniesienie potrzebującym skutecznej pomocy. Podczas Tygodnia takie osoby będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i informacji udzielanych w trakcie dyżurów pełnionych w wyznaczonych punktach w każdym województwie. 

Harmonogram bezpłatnych porad prawnych, z których można będzie skorzystać w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w trakcie obchodów Tygodnia Pomocy znajdą Państwo TUTAJ

UWAGA

W dniu 28 lutego 2020 r. (pt.) z przyczyn losowych nie odbędzie się dyżur Poradni WSAiB w Gdyni.

Studencka Poradnia Prawna WSAiB w Gdyni przeprasza za kłopot.

Z kolei przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać ze wsparcia świadczonego przez podmioty oferujące pomoc materialną i niematerialna finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości. Ich pełna i na bieżąco aktualizowana lista jest dostępna pod adresem:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

 
---
2019-07-25
 
Przedstawiamy do wykorzystania aktualny Informator teleadresowy podmiotów udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie na terenie miasta Gdańska w roku 2019.
 
Informator do pobrania znajdą Państwo TUTAJ oraz u dołu strony. 
 
---
2019-07-23
 
Przedstawiamy zaktualizowane bazy danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województw: 
 
 
w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 
 
---
2019-03-14
 
Stowarzyszenie OVUM zs. w Gdyni informuje, że na terenie miasta Gdyni oraz powiatów kartuskiego, kościerskiego, puckiego i wejherowskiego realizuje zadanie publiczne w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, a także osobom im najbliższym. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
 
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w siedzibie Stowarzyszenia w Gdyni przy ul. Traugutta 2, ponadto w Kartuzach, Kościerzynie, Władysławowie oraz Wejherowie zostały utworzone Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W celu uzyskania pomocy sugerowany jest uprzedni kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu pod numerem telefomu: 58 776-40-67. Dyżur telefoniczny jest prowadzony całodobowo.
 
Więcej informacji, w tym adresy i godziny otwarcia Punktów Pomocy, znajdą Państwo TUTAJ.
 
---
 
2019-03-11
 
Stowarzyszenie Integracja na Plus zs. w Skarszewach informuje, że w ramach pomocy współfinansowanej z Funduszu Sprawiedliwości realizuje projekt pn. POMOC NA PLUS, który jest skierowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem z obszaru powiatów starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, malborskiego oraz kwidzyńskiego
 
Pomoc można uzyskać w pięciu Punktach Pomocy zlokalizowanych na terenie Sztumu, Malborka, Starogardu Gdańskiego, Tczewa i Kwidzyna, a także za pośrednictwem całodobowej infolinii pod numerem telefonu: +48 537-506-066.
 
Więcej informacji, w tym adresy i godziny otwarcia Punktów Pomocy, znajdą Państwo TUTAJ.
---
 
2019-03-11
 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej informuje, że w ramach jego struktury zostały utworzone Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz trzy Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem świadczące finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości nieodpłatną pomoc pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw i osób im najbliższych.
 
Dodatkowo osoby pierwszego kontaktu świadczą całodobowy dyżur telefoniczny przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu: +48 668-928-431.
 
Więcej informacji, w tym adresy i godziny otwarcia ośrodków, znajdą Państwo TUTAJ.
---
 
2019-02-20
 
W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenie OVUM z siedzibą w Gdyni zaprasza do skorzystania z bezpłatnej pomocy oferowanej przez swoich specjalistów podczas dyżurów w wybranych jednostkach wymiaru sprawiedliwości w okręgu gdańskim. Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.
---
2019-02-15
 
Informujemy, że w dniach 18-24 lutego 2019 r. po raz kolejny odbędzie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 
Jest to inicjatywa koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych oraz przyniesienie potrzebującym skutecznej pomocy.  Podczas Tygodnia osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i informacji udzielanych w trakcie dyżurów pełnionych w wyznaczonych punktach w każdym województwie, w tym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
 
Więcej informacji znajdą Państwo klikając na poniższy plakat
 
 
---
2018-08-24
 
Informujemy o utworzeniu w ramach struktury Caritas Archidiecezji Gdańskiej Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który funkcjonuje pod adresem: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot. Informacje kontaktowe oraz w zakresie oferowanej pomocy znajdą Państwo TUTAJ oraz u dołu strony.
 
 
Działalność ośrodka finansowana jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
 
 
 
---
2018-08-16
 
Przedstawiamy zaktualizowaną bazę danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województw: 
 
 
Więcej informacji na temat Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie znajdą Państwo TUTAJ
 
---
2018-08-16
 
Przedstawiamy do wykorzystania zaktualizowany informator teleadresowy podmiotów udzielających wsparcia osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w 2018 r. na terenie miasta Gdańska.
 
Informator do pobrania znajdą Państwo TUTAJ oraz u dołu strony.
 
---
2018-06-26
 
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że w województwie pomorskim, tj. w Gdańsku; Malborku oraz Kościerzynie, w roku 2018 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej i psychologicznej oraz finansowej dla wszystkich osób pokrzywdzonych, świadków oraz osób im najbliższych tj.
 1. pomocy prawnej;
 2. mediacji;
 3. pomocy psychologicznej, psychoterapii, grup wsparcia;
 4. pomocy tłumacz języka migowego;
 5. doradztwa pierwszego kontaktu;
 6. finansowanie kursów i szkoleń;
 7. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 8. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
 9. finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem;
 10. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 11. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.
 
Ośrodek działa na terenie województwa pomorskiego. W Gdańsku z pomocy można skorzystać przy ul. Grunwaldzka 8; w Malborku przy ul. Mickiewicza 26/6 oraz w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4.
 
Wszelkich informacji znajdą Państwo pod nr tel. (55) 642-44-25 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl.
 
Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
 
---
2018-04-09
 
Stowarzyszenie OVUM informuje, że w roku 2018 realizuje na terenie województwa pomorskiego zadanie publiczne w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, a także osobom im najbliższym. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
 
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w Gdyni przy ul. Traugutta 2.
 
Osoby pierwszego kontaktu pełnią dyżur osobisty w siedzibie Ośrodka oraz dyżur telefoniczny pod nr 58 776 40 67:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00,
 • w soboty w godzinach 11:00-15:00.
 
Kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu jest możliwy również pod nr 58 776 40 67 podczas dodatkowych dyżurów telefonicznych pełnionych:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00,
 • w soboty w godzinach 08:00-11:00.
 
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:
 • pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 • pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • psychoterapię,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw,
 • bony żywnościowe,
 • bony na zakup odzieży, bielizny i obuwia.
 
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia również świadkom i osobom im najbliższym
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy psychologicznej,
 • pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu.
   
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ośrodka oraz na stronie facebook.com/stowarzyszenie.ovum
 
AKTUALIZACJA: Plakat informacyjny Ośrodka dostępny jest do pobrania pod niniejszym linkiem oraz u dołu strony.
 
---
2018-03-30
 
Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczna-Prawne INTERIOS informuje, że w roku 2018 po raz piąty na terenie województwa pomorskiego realizuje projekt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, członkom ich rodzin, a od tego roku również świadkom przestępstw.
 
Więcej informacji na temat miejsc świadczenia pomocy oraz jej zakresu znajdą Państwo TUTAJ oraz na stronie projektu: www.pokrzywdzeni.info 
 
 
---
2018-02-13
 
Informujemy, że w dniach 19-25 lutego 2018 r. po raz kolejny odbędzie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 
Jest to inicjatywa koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych oraz przyniesienie potrzebującym skutecznej pomocy. Podczas Tygodnia osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i informacji udzielanych w trakcie dyżurów pełnionych w wyznaczonych punktach w każdym województwie, w tym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
 
Więcej informacji znajdą Państwo klikając na poniższy plakat. 
 
 
---
2018-02-07
 
Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości zaktualizowało Wykaz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym (aktualizacja wg stanu na styczeń 2018 r.), który dostępny jest pod TYM LINKIEM oraz u dołu strony.
 
Wymienione podmioty realizują zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym (Program I, Priorytet I) oraz Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym (Program I, Priorytet II). Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
---

2017-09-19

Przedstawiamy do wykorzystania zaktualizowany informator teleadresowy podmiotów udzielających wsparcia osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w 2017 r. na terenie miasta Gdańska. Informator do pobrania znajdą Państwo TUTAJ oraz u dołu strony.

---

2017-07-27

Przedstawiamy zaktualizowaną bazę danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa: 

Więcej informacji na temat Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie znajdą Państwo TUTAJ

Ponadto w dalszym ciągu dostępne są bazy danych wg stanu na rok 2015 na terenie województwa POMORSKIEGO oraz wg stanu na rok 2016 na terenie województwa WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

 
---
2017-04-20
 
W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami przekazujemy do Państwa wiadomości oświadczenie Wiceprezesa Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ws. funkcjonowania Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" wraz z aktualną ofertą pogotowia.
 
 
---
2017-02-20
 
Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości zaktualizowało listę podmiotów i organizacji, które w 2017 r. otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ostatniej edycji otwartego konkursu ofert – wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi, wykazami rodzajów udzielanej pomocy i dyżurów specjalistów. Lista dostępna jest pod TYM LINKIEM oraz u dołu strony. 
 
---
2017-02-17
 
 
 
---
2017-01-10
 
Od 1 stycznia 2017 r. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to: 
 
800-120-002
 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowjej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), oferującą pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie.
 
Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym.
 
Pogotowie "Niebieska Linia" podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielnia pomocy osobom, które tego potrzebują, oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej. Prowadzi także konsultacje dla specjalistów - osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie. 
 
 
---

2016-07-29

Przedstawiamy zaktualizowaną bazę danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województw: 

Więcej informacji na temat Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie znajdą Państwo TUTAJ

Ponadto w dalszym ciągu dostępna jest baza danych wg stanu na rok 2015 na terenie województwa POMORSKIEGO.

 
---
 
2016-07-25
 
Przedstawiamy aktualny Informator o podmiotach, instytucjach i organizacjach na terenie miasta Gdańska udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie (wg stanu na lipiec 2016 r.).
 
Opracowanie zostało przygotowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
 
Informator dostępny jest u dołu strony oraz pod TYM LINKIEM.
 
---
 
2016-07-01

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa pomorskiego (aktualizacja wg stanu na czerwiec 2016 r.) dostępna jest pod TYM LINKIEM oraz u dołu strony. 

 
---
 
2016-03-24
 
Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości zaktualizowało Wykaz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc osobom (wsparcie psychologiczne + informacja prawna) pokrzywdzonym i członkom ich rodzin (aktualizacja wg stanu na marzec 2016 r.), który dostępny jest pod TYM LINKIEM oraz u dołu strony.
 
Kompletną listę podmiotów dla obszaru całego kraju znajdą Państwo bezpośrednio na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
---
 
 
Informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca odbywania bezpłatnych zajęć psychoedukacyjnych dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w Gdańsku, organizowanych przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Aktualny adres to:
 
Gdańsk, ul. Heweliusza 11, sala konf. na XIV piętrze
 
Więcej szczegółów znajdą Państwo TUTAJ.
 
---
 
 
Informujemy, że trwa rekrutacja na organizowane w różnych miastach Polski na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości bezpłatne spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Rekrutacja i prowadzeniem spotkań zajmuje się spółka PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k. w Białymstoku. Więcej szczegółów znajdą Państwo TUTAJ.

 

---

 
 
WYKAZ PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH BEZPŁATNĄ POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Wykaz podmiotów świadczących w Polsce bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, dostępny jest pod TYM LINKIEM oraz u dołu strony.

Pomoc świadczona jest na terenie całego kraju. W każdym województwie pomocy dla pokrzywdzonych udziela co najmniej jeden lub kilka Podmiotów, do których osoby pokrzywdzone mogą się zwrócić w celu udzielenia pomocy specjalistycznej: prawnej, psychologicznej czy też pomocy materialnej. 

Szczegółowy zakres świadczonej pomocy:

1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów

2. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

3. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

4. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

5. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

6. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

7. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

8. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;

9. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

10. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

 

Grafik dyżurów specjalistów w Pomorskim Centrum Terapeutyczno-Prawnym INTERIOS znajduje się pod TYM LINKIEM oraz u dołu strony.
 

---

 

Ulotka informacyjna Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Stowarzyszenia Ovum oraz grafik dyżurów specjalistów znajdują się pod LINKAMI: ULOTKA i GRAFIK oraz u dołu strony. 
 

Ulotka informacyjna Towarzystwa wspierania potrzebujących "Przystań" oferującego program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie "Zacznij od siebie" znajduje się pod TYM LINKIEM oraz u dołu strony.

 

---

 

WYKAZ PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH POMOC TERAPEUTYCZNĄ DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

(wg stanu na rok 2014)

UWAGA: przed udaniem się pod niżej wymienione adresy wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem upewnienia się, czy dany podmiot w dalszym ciągu świadczy oczekiwaną formę pomocy.

 

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

L.p

Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania

Sposób i zwięzły opis oddziaływania

[leczenie - rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno -edukacyjne]

1

2

3

4

GDAŃSK

1.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku

ul. Zakopiańska 37   

tel. 58-302-26-52,           58-302-04-53, 58 301 51 32

Terapia

- udziela pomocy psychologicznej, prawnej terapeutycznej w zakresie problemu przemocy występującej w rodzinach z problemem alkoholowych

-prowadzi oddział dzienny

2.

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień  ul. Dyrekcyjna 5             tel. 58-320-02-56,            58 320 44 04

Konsultacja

- prowadzi poradnictwo dla rodziców, superwizje dla osób profesjonalnie zajmujących się wychowaniem

3.

Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków  ul. Stryjowskiego 28,                                 

tel. 58-304-16-80

Poradnictwo

- udziela poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego (również w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej)

4.

Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia, ul. Oliwska 62,

tel. 58 342 33 60,             58 34 23 327,                 fax. 58 34 23 300

 

Poradnictwo

Terapia

- poradnictwo i terapia dla osób uzależnionych od alkoholu,

- terapia dla osób współuzlaeżnionych,

- poradnictwo i terapia dla dorosłych dzieci alkoholików,

- spotkania i grupy edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży z problemem alkoholowym 

5.

Nadmorskie Centrum Medyczne,

Przychodnia „Gospody”,

ul. Gospody 7,

tel. 58 511 16 18

Terapia

Poradnia dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu

- programy terapii odwykowej dla uzależnionych od alkoholu,

- leczenie ambulatoryjne,

- terapia indywidualna i grupowa

6.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

im. T.Bilikiewicza,

ul. Srebrniki 1,

tel. 58 345 22 56,

Terapia

- Oddział Stacjonarny

- Oddział leczenia uzależnień z detoksykacją

- Oddział Terapii

7.

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska

Gdańsk,                           ul. Miszewskiego 17, pokój 100,

Tel 58-344-97-50,             58 344 38 53

Terapia

Mediacja

Pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji kobiet

8.

Centrum Praw Kobiet

Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11,              tel. 58 341-79-15

poradnictwo

-pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy I dyskryminacji kobiet

-aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet

9.

Demokratyczna Unia Kobiet

Gdańsk,                           ul. Miszewskiego 17, pokój 201,                      tel. 58 345 50 16

poradnictwo

-pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji kobiet

- porady prawne i psychologiczne

10.

Centrum Interwencji Kryzysowej PCK

Gdańsk,                           ul. Gustkowicza 13,       tel/fax. 58-511-01-21/22

poradnictwo

-pomoc interdyscyplinarna na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, m.in. doświadczających przemocy

-pomoc prawna i psychologiczna

-pomoc osobom pokrzywdzonym przestepstwem

GDYNIA

1.

Zespół Placówek Specjalistycznych  im. K.Lisieckiego „Dziadka” 

ul. Wejherowska 65

tel.  58 667 40 89

58/664-33-66

www.zps.net.pl

Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy

- leczenie ambulatoryjne

- program edukacyjno - korekcyjny

- spotkania indywidualne i grupowe

2.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  ul.Biskupa Dominika 25                         tel. 58 622 22 22

oik@zps.net.pl

Konsultacje i terapia indywidualna

-grupowe spotkania

-porady prawne

-otwarta grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy

-ambulatoryjne

- oddziaływania terapeutyczne

KARTUZY

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 ul. Mściwoja II 20,

 tel. 58 685 33 20

Program Przeciwdziałania Przemocy w powiecie kartuskim na lata 2008 - 2010 uchwała nr XVIII/184/08 rada Powiatu Kartuskiego z 4.08.2008r.

Powiatowy program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Można inaczej”. Uchwała nr XIX 196/08 Rady Powiatu Kartuskiego z 30.10.2008 r.

Głównym celem projektu jest:

- wykształcenie u sprawców przemocy społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie z napięciem, agresją i negatywnymi emocjami

- nauczenie sprawców przemocy kontroli zachowań i zaspokajania potrzeb w konstruktywny sposób

- zmniejszanie u sprawców przemocy prawdopodobieństwa ryzyka powrotu do zachowań agresywnych

2.

Centrum Interwencji Kryzysowej 

ul. Gdańska 12,

tel. 58 685-33-20,

58 684-00-82

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie

-program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych

-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

-tworzenie lokalnego systemu wsparcia

-pokrywanie kosztów dojazdu na terapię i leczenie

4.

NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia

83-330 Żukowo,               ul. Gdańska 52,               tel. 58/684-93-79

Psychoterapia indywidualna

Praca w ambulatoryjnej formie w ramach sesji indywidualnych

KOŚCIERZYNA

1.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  ul. Świętojańska 5

 tel. 58 686 48 61

Terapia indywidualna

- oddziaływania terapeutyczne

KWIDZYN

1.

Stowarzyszenie „Klub Abstynenta”

tel. 55 261 08 46

Konsultacje psychologa

-Wsparcie psychologiczne

2.

Przychodnia Leczenia Uzależnień 

ul. Warszawska 18a,

 tel. 55-646-44-04

Psychoterapia

-Program korekcyjno - edukacyjny w ramach leczenia odwykowego ambulatoryjnego

3.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej                         ul. Warszawska 14,

 tel. 55-279-70-13

Program pomocy terapeutycznej dla sprawców przemocy „Zatrzymaj się”

-Program korekcyjny (wsparcie psychologiczno - pedagogiczne, spotkania terapeutyczne).

MALBORK

1.

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Malborku

 Malbork, al. Woj. Polskiego 478              tel.  55 277 99 88

_

_

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE CUSiW w Nowym Stawie  ul. Mickiewicza 32,                 tel. 55-271-50-36

_

_

3.

Centrum Profilaktyki Uzależnień

 Malbork, ul. Nowowiejskiego
tel. 55 272 22 22

Terapia indywidualna i grupowa dla ofiar przemocy domowej

Oddziaływania edukacyjno- terapeutyczne

STAROGARD GDAŃSKI

1.

Punkt Interwencji PCK filia Gdańskiego Centrum Interwencji Kryzysowej

82-300 Starogard Gd., ul. Mickiewicza 9,               tel 58-562-22-26

Poradnia – zadania w zakresie interwencji kryzysowej –pomocy ofiarom przemocy

- poradnictwo specjalistyczne odnośnie rozwiązywania problemów rodzinnych, mobbingu, doświadczenia przemocy, gwałtu i innych nadużyć

TCZEW

1.

Wydział Interwencji Kryzysowej PCPR 

ul. Wojska Polskiego 6,

 tel. 58-530-07-92

- Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

- terapia

- interwencja kryzysowa

-Terapia psychologiczna

-Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 ul. Wojska Polskiego 6,

tel. 58- 530 44 47

58- 532 07 84

fax 58 530 44 43

-monitorowanie rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych

- Pomoc materialna

- organizator rodzinnej pieczy zastępczej

WEJHEROWO

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                   Oś. 1000-lecia 15,         tel. 58-672-41-70

- pomoc psychologiczna

-poradnictwo

Psycholog, radca prawny

2.

Centrum Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 279A

tel. 58-672-40-63

 

- Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

-poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne

 

- porady psychologiczne i pedagogiczne

4.

Punkt Pomocy Rodzinie w Pucku ul. Lipowa 3c

-poradnictwo, terapia

Psycholog, psychiatria

5.

Punkt Pomocy Rodzinie we Władysławowie                 ul. Hallera 19

-terapia

Psycholog

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie

Punkt Konsultacyjny

Władysławowo                  ul. Hallera 19

konsultacje dla sprawców przemocy

psycholog

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

L.p

Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania

Sposób i zwięzły opis oddziaływania

[leczenie - rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno -edukacyjne]

1

2

3

4

GDAŃSK

1.

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Gdańsku ul 3 Maja 6

tel. 58-302-04-42,      58 302-63-89

terapia

-udziela pomocy psychologicznej osobom z uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzinom

-prowadzi terapię indywidualna i grupową w systemie ambulatoryjnym

2.

N.Z.O.Z.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży

„Monar” Gdańsk

  ul. Agrarna 2

tel. 58-349-49-54

terapia

-prowadzi terapię osób uzależnionych w  systemie stacjonarnym

-poradnictwo psychologiczne

GDYNIA

1.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Przychodnia Terapii Uzależnień od środków psychoaktywnych i Współuzależnienia

ul. Chrzanowskiego 3/5                            tel. 58-620-88-88

Psychoedukacja

Terapia grupowa i indywidualna

-ambulatoryjne

- leczenie odwykowe

- grupy psychoedukacje dla osób uzależnionych

--konsultacje prawnika

-konsultacje pracownika socjalnego

-diagnostyka medyczna i psychologiczna

-psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i ich rodzin

2.

Edukacyjna Klinika Centrum ARRUPE Poradnia Profilaktyki Uzależnień Tatrzańska 35,         tel. 58 620-66-90

ekporadnia@o2.pl

Psychoedukacja

 

Terapia grupowa i indywidualna

Poradnictwo

Terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży

- ambulatoryjne

 

- punkt konsultacyjny

KARTUZY

1.

Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Gdańska 12,

 tel. 58 685-33-20,     58 684-00-82

Program Pomocy Rodzinie i Dziecku Uchwała nr XXXVII/280/06 Rady Powiatu Kartuskiego  z dnia 31.08.2006 r.

-Poradnictwo

-Wsparcie psychologiczne

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 ul. Mściwoja II 20,

tel. 58 685 33 20

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie

Gminny program przeciwdziałania narkomanii

- programy edukacyjne w szkołach

KOŚCIERZYNA

1.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Narkomanii MOPS

ul. J. Brzechwy 5,

 tel. 58- 686-60-66

Poradnictwo

-Dystrybucja materiałów informacyjnych

-Kierowanie do punktów terapeutycznych

-Motywowanie do podjęcia leczenia

-Testy na obecność narkotyków w moczu

KWIDZYN

1.

Stowarzyszenie „Klub Abstynenta”

 tel. 55 261 08 46

Konsultacje psychologa

i terapeuty ds. uzależnień

- Oddziaływania terapeutyczne

2.

Przychodnia Leczenia Uzależnień ul. Warszawska 18a

 tel. 55-646-44-04

Psychoterapia

-Leczenie odwykowe ambulatoryjne - pełny program psychoterapii

MALBORK

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE CUSiW w Nowym Stawie

ul. Mickiewicza 32

 tel. 55-271-50-36

_

_

2.

Centrum Profilaktyki Uzależnień

 Malbork, ul. Nowowiejskiego
tel. 55 272 22 22

Konsultacje dla zagrożonej uzależnieniem młodzieży

Program„FreD goes net"

-Oddziaływanie interwencyjno- terapeutyczne

 

3.

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Malborku

 Malbork, al. Woj. Polskiego 478        tel.  55 277 99 88

Program Coffee House

 

 

Oddziaływania terapeutyczne ukierunkowane na budowanie motywacji do podjęcia  leczenia odwykowego

 

SOPOT

1.

Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień ul. Chrobrego 6/8

tel. 58-551-48-75

Terapia indywidualna i grupowa

-Oddziaływanie terapeutyczne

-Leczenie odwykowe

2.

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny

MROWISKO

Ul. Niepodległości 817a

Tel. 58-550 26 69

Pomoc psychologiczna, psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna.

Rozwiązywanie problemów związanych    z używaniem środków uzależniających

STAROGARD GDAŃSKI

1.

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Leczenia Uzależnień

 ul. Chopina 9

 tel. 58 562 94 93

Terapia osób uzależnionych

-Zajęcia w grupach terapeutycznych oraz konsultacje i spotkania indywidualne z terapeutami

-Oddziaływanie psychoterapeutyczne

Terapia Młodzieży Eksperymentującej lub uzależnionej od środków psychoaktywnych

-Zajęcia w grupach terapeutycznych oraz konsultacje i spotkania indywidualne z terapeutami.

2.

Szpital Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Skarszewska 7

Tel. 58 562 06 00

Oddział leczenia uzależnień z detoksykacją

- Leczenie ostrych zespołów abstytencyjnych , ocena stanu psychicznego i somatycznego, konsultacje specjalistyczne, leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych, motywowanie do utrzymania abstynencji i podjęcia terapii uzależnienia. 

3.

Punkt konsultacyjny dla Młodzieży Uzależnionej „SILOE” Os. 60-lecia Odzyskania Niepodległości 14   tel. 58-562-31-74

 

-Konsultacje indywidualne (spotkania terapeutyczne, wsparcie psychologiczne, interwencja w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów)

-kierowanie na badania, detoksykację, terapię długoterminową w placówkach stacjonarnych.

TCZEW

1.

Okno” Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień

ul.Kościelna 6

tel. 515-188-207 po godz. 15.00

Porady

Konsultacje

Grupy wsparcia

-Wsparcie psychologiczne

-Terapia w systemie ambulatoryjnym

-Kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień

2.

Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”

Ul. Hutten Czapskiego 49, Opalenie

Tel. 58-535-48-52

Terapia

-Leczenie stacjonarne

-Terapia grupowa i indywidualna

 

WEJHEROWO

1.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie

Ul. Pucka 3

Tel. 58/672-50-41

- punkt konsultacyjny

- terapia indywidualna

- psycholog

- psychiatra

- terapeuta

2.

Ośrodek Terapii Uzależnień Smażyno 9 84-217 Szemud tel. 58 572 85 80

 

Psychoterapia grupowa i indywidualna

Warsztaty edukacyjno - treningowe

Leczenie stacjonarne

-Skierowania dla mężczyzn, którzy ukończyli 21 rok życia

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholizmem

L.p

Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu

Nazwa programu lub innej formy oddziaływania

Sposób i zwięzły opis oddziaływania

[leczenie - rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjno -edukacyjne]

1

2

3

4

GDAŃSK

1.

Wojewódzki Ośrodek Terapii  Uzależnienia iod Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku

ul. Zakopiańska 37            tel. 058-302-26-52,            58-302-04-53, 58 301 51 32

terapia

-prowadzi terapię dla osób uzależnionych od alkoholu w systemie i ambulatoryjnym

 

2.

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. Dyrekcyjna 5                    tel. 58-320-02-56,               58 320 44 04

terapia

-prowadzi terapię osób uzależnionych w formie ambulatoryjnej

3.

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień ul. Wałowa 27

 tel. 58-301-78-35,             58-300-56-76

terapia

-prowadzi terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i współuzależnionych

w warunkach ambulatoryjnych

4.

Gdańskie Centrum Zdrowia Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień ul Dyrekcyjna 5

tel. 58-320-02-56,         58 320 44 04

Program dla uzależnionych od alkoholu i innych środków, dla osób pijących szkodliwie

-Leczenie ambulatoryjne

-Terapia indywidualna i grupowa

-Trening umiejętności psychologicznych

-Grupy edukacyjne

5.

Zespół ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku ul Dyrekcyjna 5 tel. 58-306-46-65

terapia

-Prowadzi procedury zobowiązania osoby uzależnionej i nadużywającej alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego

- prowadzi poradnictwo w zakresie problemów uzależnienia od alkoholu i ich skutków

GDYNIA

1.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Przychodnia Terapii Uzależnienia Alkoholu Współuzależnienia 

ul. Reja 2 A tel. 58-6216135

Psychoedukacja

Terapia indywidualna i grupowa

Programy terapeutyczno -rozwojowe

-Leczenie ambulatoryjne i stacjonarne (oddział dzienny)

-Terapia odwykowa dla osób uzależnionych

-Psychoedukacja

2.

Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Romualda Traugutta 9     tel. 58 621 61 43

Indywidualne konsultacje psychiatryczne i psychologiczne

Terapia indywidualna

-Konsultacje

-Leczenie odwykowe ambulatoryjne (farmakoterapia)

-Terapia indywidualna

KARTUZY

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Centrum Interwencji ul. Mściwoja II 20,                   tel. 58 685-33-20,

Program Pomocy Rodzinie i Dziecku Uchwała nr XXXVII/280/06 Rady Powiatu Kartuskiego  z dnia 31.08.2006 r.

-Poradnictwo

-Wsparcie psychologiczne

2.

Poradnia Leczenia Uzależnień przy ZOZ Kaszuby w Kartuzach

Terapia podstawowa i pogłębiona

Forma ambulatoryjna

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

-programy profilaktyczne w szkołach dla rodziców i nauczycieli,

- motywacja do podjęcia leczenia lub terapii

- pokrywanie kosztów dojazdu na terapię

4.

NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia

83-330 Żukowo,                  ul. Gdańska 52,                tel. 58/684-93-79

Psychoterapia indywidualna

Praca w ambulatoryjnej formie w ramach sesji indywidualnych

5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach

-poradnictwo

-pomoc psychologiczna

-terapia indywidualna

- pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków

KOŚCIERZYNA

1.

Poradnia Uzależnień NZOZ Przychodnia ul.Skłodowskiej 7

Tel. 58 686 48 76

Terapia grupowa i indywidualna

-Leczenie odwykowe ambulatoryjne, indywidualne spotkania z terapeutą

-Grupy wsparcia AA

2.

Poradnia Uzależnień

Szpital Specjalistyczny ul. Piechowskiego 36

tel. 58 686-0000

Terapia indywidualna

-Leczenie odwykowe ambulatoryjne, spotkania indywidualne z psychologiem

KWIDZYN

1.

Przychodnia Leczenia Uzależnień                             ul. Warszawska 18a

tel. 55 646 44 04

Psychoterapia

-Leczenie odwykowe ambulatoryjne - pełny program psychoterapii

2.

NZOZ Centrum Psychiatrii w Sztumie ul. Słowackiego 4

tel. 55 2778084

Terapia uzależnień

-Program terapii odwykowej - leczenie ambulatoryjne

3.

NZOZ Centrum Psychiatrii w Prabutach ul. Kuracyjna 30 tel. 55 2780122

Terapia uzależnień

-Program terapii odwykowej - leczenie stacjonarne

MALBORK

1.

NZOZ Centrum Psychiatrii Malbork, ul. Nowowiejskiego

tel. 55 272 38 69

Terapia

Leczenie odwykowe przeciwalkoholowe - ambulatoryjne

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE CUSiW w Nowym Stawie                   ul. Mickiewicza 32

Tel. 55 271 59 57

Terapia

Oddziaływania terapeutyczne (indywidualne i grupowe) - forma ambulatoryjna i stacjonarna

3.

PZP w Nowym Dworze Gdańskim ul. Sienkiewicza 17

tel. 55 246 22 33

Terapia

Leczenie odwykowe przeciwalkoholowe - ambulatoryjne

4.

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Malborku

Malbork,                                 Al. Woj. Polskiego 478

tel.  55 277 99 88

Program Coffee House

 

Klub Abstynenta

Oddziaływania terapeutyczne ukierunkowane na budowanie motywacji do podjęcia  leczenia odwykowego, czy też szerzej motywacji do zmiany.

Oddziaływania wspierające

 

SOPOT

  1.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Marynarzy 4                     Tel. 58 521 36 10

 

Motywowanie do leczenia

  2.

Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień          ul. Chrobrego 6/8

tel. 58 551 48 75

Terapia

-Terapia indywidualna i grupowa - forma ambulatoryjna

  3.

Klub Abstynenta „Mewa”
grupy AA Boh. Monte Cassino 5 tel. 58 550-70-69

Terapia

-Terapia grupowa,

-Grupy wsparcia

  4.

Grupa Wsparcia „AA”przy Klubie Abstynenta „Mewa”

 

wsparcie

  5.

Grupa Wsparcia „AA”przy parafii „Najświętszego Serca Pana Jezusa”ul. Malczewskiego

 

wsparcie

  6.

Grupa Wsparcia „AA” parafii „NMP Wniebowziętej Gwiazda Morza”

 

 

wsparcie

STRAROGARD GDAŃSKI

1.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Leczenia Uzależnień                         ul. Chopina  9

tel. 58 562 94 93

Terapia osób współuzależnionych

-Zajęcia w grupach terapeutycznych oraz konsultacje i spotkania indywidualne

- Oddziaływania psychoterapeutyczne

2.

Szpital Nerwowo i Psychicznie Chorych                                   ul. Skarszewska 7              

tel. 58 562 06 00

 

Poradnia zdrowia psychicznego

-poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne

- farmakoterapie

- terapie indywidualne

- grupy terapeutyczne

3.

Punkt konsultacyjny dla Młodzieży Uzależnionej „SILOE”                                Os. 60-lecia Odzyskania Niepodległości 14

tel. 58-562-31-74

terapia

-Konsultacje indywidualne, interwencja w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów, wsparcie psychologiczne, kierowanie na badania, detoksykację, terapię długoterminową w placówkach stacjonarnych.

4.

Stowarzyszenie klub abstynenta „Razem”

Os.60-Lecia Odzyskania Niepodległości 14

tel. 58 775 08 43

Terapia grupowa

-działalność profilaktyczno – kulturowo - oświatowa

TCZEW

1.

Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” Elizy Orzeszkowej 6
tel. 58 531 38 13

Terapia grupowa

Kierowanie na leczenie odwykowe

-Spotkania grup wsparcia

2.

Grupy Samopomocowe

-„Rozsądek” ul. Al. Zwycięstwa 6

-„Feniks” ul. Rokicka 1 

(salka przy parafii NMPMK),

-„Lux” ul. Południowa 6

- „Nadzieja” ul. Orzeszkowej 6

pomoc

- telefon zaufania

3.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Odwykowa

ul. Wojska Polskiego 5

tel 58 530 27 00

Terapia grupowa i indywidualna

-leczenie odwykowe – forma niestacjonarna

- oddziaływania terapeutyczne

-pomoc psychologiczna

- grupy wsparcia AA

WEJHEROWO

1.

Klub Abstynenta- Rumia Starowiejska 46
tel. 58 671 29 55

Grupa samopomocowa

 

2.

Kościół P.W. Św. Leona

Wejherowo

Ul. 3 Maja

Grupa samopomocowa

 

3.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie ul. Pucka 3

Tel. 58/672-50-41

dodatkowe sale spotkań

-Reda – Kościół NMP ul. Gdańska,

-Luzino – siedziba Komisji ul. 10-go Marca,

-Kębłowo-salka parafialna)

Terapia dla osób uzależnionych

Współuzależnienia - DDA

-terapia indywidualna

- terapia grupowa

- terapia rodzinna

-psychiatra

 

Spotkania samopomocowe

-spotkania AA

4.

Punkt Pomocy Rodzinie w Pucku ul. Lipowa 3c

Terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych

-Terapia

5.

Punkt Pomocy Rodzinie we Władysławowie

 ul. Hallera 19

Terapia, poradnictwo

-Terapia indywidualna

-Pomoc Psychologiczna


 
 
---
2017-02-20

Więcej informacji na temat miejsc świadczenia pomocy oraz jej zakresu znajdą Państwo TUTAJ oraz na stronie projektu: www.pokrzywdzeni.info 

Załączniki: