-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Polsko-niemieckie spotkanie sędziów rodzinnych

W dniach 10-11 czerwca 2015 r. w Oldenburgu (Niemcy) odbyło się kolejne spotkanie polskich i niemieckich sędziów w ramach rozwijanej od 2011 r. współpracy między Sądem Okręgowym w Gdańsku i Wyższym Sądem Krajowym w Oldenburgu. 

Celem spotkania była wymiana doświadczeń Sędziów Rodzinnych z dwóch systemów prawnych - niemieckiego i polskiego, z równoległą świadomością aktywności zawodowej w obrębie jednego obszaru stosowania prawa, to jest Unii Europejskiej. 


Ze strony zapraszającej, uczestnikami byli:

1. Barbara Pontenagel, Sędzia Sądu Rejonowego w Oldenburgu,

2. Dr. Bettina Mannhardt, Sędzia Sądu Rejonowego w Lingen,

3. Dr. Antje Jaspert, Sędzia Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu,

4. Dr. Michael Schwickert, Sędzia Sądu Rejonowego w Lingen,

5. Dr. Ivo Joswig, Sędzia Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu,

6. Sascha Reinders, Sędzia Sądu Rejonowego w Aurich,

7. Dr. Michael Henjes, Sędzia Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu.

Stronę zaproszonych Gości reprezentowali: 

1. Alicja Bogucka, Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,

2. Kornel Rozwadowski, Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,

3. Tomasz Zimmermann, Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,

4. Ewa Szarmach, Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku.


W pierwszym dniu obrad ciężar dyskusji spoczął na postępowaniu w sprawach rodzinnych. Sędziowie niemieccy dociekali zasad postępowania w postępowaniu rozwodowym, w tym ustaleń sądu w zakresie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, opieki, alimentacji. Dyskusja ujawniła rozmiar różnic w obu systemach prawnych. Nowością dla gospodarzy była instytucja kuratora sądowego, który przygotowuje wywiad środowiskowy stanowiący materiał dowodowy dla sądu polskiego. Podobnie obcą instytucją dla Kolegów z Niemiec był Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno–Konsultacyjny. Sędziowie polscy z kolej zapoznawali się z rozwiązaniami niemieckimi, w tym instytucją JUGENDAMTU.

Przedmiotem dyskusji było także korzystanie z instytucji mediacji w postępowaniach przed Sądami Rodzinnymi, jej skuteczność, kompetencje mediatorów. Dla wskazania różnic odnotować warto, że w Niemczech mediatorem może być także sędzia pełniący służbę w danym Sądzie. 

Gospodarze zorganizowali także wizytę w domu dla dziecka i matki. Ośrodek ten skupia swoją aktywność na pomocy samotnym matkom zarówno w stanie przed porodem, jak i już w trakcie wychowywania dzieci.

Kolejny dzień rozpoczął udział w rozprawie w Sądzie Rejonowym w Oldenburgu, gdzie polscy sędziowie wzięli udział w postępowaniu, którego celem było rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Ramy czasowe przewidziane na spotkanie nie pozwoliły na poruszenie dalszych, zaplanowanych zagadnień,. W konsekwencji wspólnym wnioskiem uczestników spotkania jest potrzeba kontynuacji poruszonych zagadnień i omówienia tematów, jakie pozostały poza rozważaniami. Każdy jednak z uczestników, niezależnie od ograniczonych ram czasowych spotkania, wyniósł bezcenne doświadczenie nowego systemu prawnego. Stanowi to wartościową bazę dla budowania wizerunku sędziego europejskiego znającego doświadczenia różnych systemów prawnych państw członkowskich oraz poziom wrażliwości uczestników postępowań sądowych z różnych krajów.    

Galeria: 
Oldenburg - czerwiec 2015
Oldenburg - czerwiec 2015
Oldenburg - czerwiec 2015