-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Polsko - Niemiecka Konferencja Sędziów i Prokuratorów

Polsko-Niemiecka Konferencja Sędziów i ProkuratorówW dniach 23-27 maja 2011r. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku gościł delegację sędziów z Wyższego Sądu Krajowego w Brunszwiku i Wyższego Sądu Krajowego w Oldenburgu, a także przedstawicieli środowiska sędziowskiego i adwokackiego z Hamburga. W spotkaniu uczestniczyli także - Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu i sędziowie tego Sądu.

Przedmiotem spotkania było nawiązanie współpracy między Sądem Okręgowym w Gdańsku a Wyższym Sądem Krajowym w Oldenburgu, a w dalszej perspektywie rozszerzenie jej także na środowiska prawnicze Hamburga, wzorem trwającej już ponad 10 lat współpracy między Sądem Okręgowym we Wrocławiu a Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku.
 
W ramach spotkania, w dniu 24 maja 2011r. odbyła się zorganizowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Polsko - Niemiecka Konferencja Sędziów i Prokuratorów, w której poza zaproszonymi gośćmi z Republiki Federalnej Niemiec i z Wrocławia uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, władz miasta Gdańska, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, a także reprezentanci wszystkich środowisk prawniczych Gdańska.
 
Przedmiotem Konferencji było przygotowanie do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, w tym - omówienie obowiązujących i przygotowywanych w związku z tą imprezą regulacji prawnych, a także zapoznanie się z doświadczeniami niemieckiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie organizowania imprez masowych.
 
Zwieńczeniem Konferencji było podpisanie umowy o współpracy między Sądem Okręgowym w Gdańsku a Wyższym Sądem Krajowym w Oldenburgu.
 
Jej celem jest wzajemne poznanie się i wymiana doświadczeń między sędziami polskimi i niemieckimi, a także innymi pracownikami sądów.
Galeria: 
Polsko-Niemiecka Konferencja Sędziów i Prokuratorów - Zdjęcie 1
Polsko-Niemiecka Konferencja Sędziów i Prokuratorów - Zdjęcie 2
Polsko-Niemiecka Konferencja Sędziów i Prokuratorów - Zdjęcie 3
Polsko-Niemiecka Konferencja Sędziów i Prokuratorów - Zdjęcie 4
Plan Konferencji - PL
Plan Konferencji - DE