-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - szkolenia

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
ul.Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa
tel. +48 22 627 07 17
fax +48 22 627 07 79
e-mail: pfva@pfva.com.pl
WWW: www.pfva.com.pl

L.dz. 13/2012

Prezes
Sądu Okręgowego w Gdańsku

    Pragnę poinformować, że Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych powstała w 1992 roku, obecnie skupia 24 Regionalne Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych reprezentujących ponad 3600 rzeczoznawców z uprawieniami. Jej głównym celem jest tworzenie warunków do profesjonalnego rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Reprezentuje przy tym interesy środowiska w relacjach z instytucjami publicznymi, działając na rzecz wprowadzania nowych rozwiązań legislacyjnych i stosowania zasad etycznych służących funkcjonowaniu rynku nieruchomości.

   Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w postaci operatu szacunkowego. Rzeczoznawcy sporządzają opinie dla różnych celów. Jednym z celów jest sporządzanie opinii na potrzeby Sądów, co wynika z Art. 174.pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ;

Art. 174.pkt.4

„Biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości powołuje się lub ustanawia spośród osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie rozdziału 4 niniejszego działu."

    Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dostrzegając ten fakt od wielu lat organizuje szkolenia na biegłych sądowych. Przeszkolonych zostało ok. 500 rzeczoznawców majątkowych. Dbając o wysoki poziom wykonywanych usług przez rzeczoznawców majątkowych listy osób przeszkolonych zostały przesyłane do wszystkich Sądów Okręgowych. Oceny prawidłowości sporządzania operatów szacunkowych zgodnie z art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych. W strukturze naszych stowarzyszeń zostały powołane komisje opiniujące, które dokonują tej oceny.

W załączeniu przesyłam wykaz oraz adresy Stowarzyszeń skupionych w naszej Federacji. Stowarzyszenia te udzielają rekomendacji kandydatom na funkcję biegłego sądowego.

PREZYDENT
POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
Krzysztof Urbańczyk

 1. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Rumińskiego 6 pok.104, 85-030 Bydgoszcz.
 2. Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Heweliusza 11 pok. 1202, 80-890 Gdańsk
 3. Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gorzowie Wlkp.,
  ul. Podmiejska 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 4. Karkonoskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Jelenia Góra-Wałbrzych,
  ul. Adama Mickiewicza 26, 58-500 Jelenia Góra
 5. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu,
  AL. Wolności 17, 62-800 Kalisz
 6. Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Dąbrowskiego 22/113, 40-032 Katowice
 7. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Wesoła 51, pok. 502, 25-363 Kielce
 8. Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Zwycięstwa 140 pok. 326, 75-613 Koszalin
 9. Koszalińskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Zwycięstwa 148 pok. 306, 75-613 Koszalin
 10. Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Królewska l, 30-045 Kraków
 11. Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  Pl. Słowiański l, 59-220 Legnica
 12. Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Czechowska 4, p. 314, 20-072 Lublin
 13. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego,
  ul. Gronowa 22 lok. 310, 61-655 Poznań
 14. Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Geodetów l pok. 310, 35-328 Rzeszów
 15. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  Jana Pawła II1/106, 76-200 Słupsk
 16. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  Pl. Jana Kilińskiego 3/129, 71-414 Szczecin
 17. Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Gagarina 224/10, 87-100 Toruń
 18. Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa
 19. Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  Al. Armii Ludowej 16, pok. 613, 00-637 Warszawa
 20. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości,
  ul. Czackiego 3/5, bl. B, pok. 422, 00-043 Warszawa
 21. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Piłsudskiego 74/328, 50-020 Wrocław
 22. Lubuskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Bohaterów Westerplatte 11, pok. 505, 65-034 Zielona Góra
 23. Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Legionowa 28 lok. 12,15-281 Białystok
 24. Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
  ul. Wólczańska 51, 90-441 Łódź