-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Podsumowanie III Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

W dniach 12-16 marca 2018 r. odbyła się trzecia edycja Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej, na który złożyły się liczne wydarzenia popularyzacyjno-edukacyjne służące budowaniu świadomości i kultury prawnej wśród młodzieży szkolnej. Organizatorami tego cyklicznego już przedsięwzięcia byli ponownie: Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Pomorski Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku oraz Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

W trakcie Tygodnia odbyły się m.in. dni otwarte sądów i kancelarii prawnych, symulacje rozpraw, szkolenia dla nauczycieli, pokazy mediacji, debaty, odwiedziny przedstawicieli zawodów prawniczych w szkołach (a także domach opieki i klubach seniora), zaś zwieńczeniem całości był finałowy (wojewódzki) etap pierwszego Pomorskiego Turnieju Wiedzy o Prawie dla uczniów klas gimnazjalnych.

W trakcie obchodów III PTEP Sąd Okręgowy w Gdańsku odwiedziło blisko 1300 osób. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się pokazy mediacji rówieśniczej, przygotowane Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku, symulacje rozpraw (zarówno cywilnych, jak i karnych) oraz Dzień Otwarty w Sądzie, które stanowią filary edukacji prawnej w tutejszym Sądzie.

Pokaz mediacji rówieśniczej (III PTEP 2018) Pokaz mediacji rówieśniczej (III PTEP 2018)

Pokazy mediacji rówieśniczej
(III Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)

Mediacje rówieśnicze wyróżniają się tym, że jej uczestnikami oraz osobami je przeprowadzającymi są szkolni rówieśnicy. Pokazy, które zostały zaprezentowane w Sądzie podczas pierwszego dnia obchodów (12 marca), zostały oparte na przykładowych sytuacjach konfliktowych, które mogą wydarzać się w szkole. Prezentacje uzupełniało ich omówienie przez doświadczonego psychologa i mediatora – Panią Katarzynę Stryjek. W pokazach mediacji wzięło udział około 100 osób (uczniów i opiekunów) z 3 różnych szkół.

Symulacje rozpraw to z kolei specjalnie przygotowane, fikcyjne posiedzenia sądowe, które pozwalają w krótkim czasie zapoznać się w przebiegiem typowego procesu w sprawach cywilnych oraz karnych, jednocześnie przybliżając uczestnikom sytuacje i problemy, które mogą mieć miejsce podczas rozpraw. Jak poprzednio symulacje cywilne przygotowali sędziowie orzekający na co dzień w sądach okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, natomiast karne aplikanci adwokaccy z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. W trakcie Tygodnia odbyły się 4 symulacje cywilne oraz 3 symulacje karne (12-14 marca) – wzięło w nich udział łącznie ponad 650 osób (uczniów i opiekunów) z 16 różnych szkół.

Symulacja rozprawy cywilnej (III PTEP 2018) Symulacja rozprawy cywilnej (III PTEP 2018)  Symulacja rozprawy cywilnej (III PTEP 2018) Symulacja rozprawy cywilnej (III PTEP 2018) Symulacja rozprawy karnej (III PTEP 2018) Symulacja rozprawy karnej (III PTEP 2018)

Symulacje rozpraw 
(III Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)

Dla uczniów, którzy chcieli zobaczyć rzeczywiste rozprawy w prawdziwych sprawach, Sąd tradycyjnie przygotował Dzień Otwarty (15 marca). Tym razem w posiedzeniach odbywających się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku oraz Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w charakterze publiczności wzięło udział w sumie około 260 osób (uczniów i opiekunów) z 9 różnych szkół, choć chętnych było znacznie więcej (miejsca na wszystkie terminy tegorocznych Dni Otwartych rozeszły się już w pierwszych tygodniach naboru!).

Wyjątkowym wydarzeniem III PTEP w Sądzie Okręgowym w Gdańsku była polsko-niemiecka debata pt. „Sąd i media - doświadczenia, porównanie, koncepcje”, zorganizowana w ramach partnerskiej współpracy Sądu Okręgowego w Gdańsku z Wyższym Sądem Krajowym w Oldenburgu. Została ona poświęcona współpracy jednostek wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sądów, ze środkami masowego przekazu w Polsce i Niemczech. W dyskusji wzięli udział rzecznicy prasowi Sądów i Prokuratur: Pan Sędzia Tomasz Adamski (Sąd Okręgowy w Gdańsku), Pani Sędzia Bettina von Teichman (Wyższy Sąd Krajowy w Oldenburgu), Pani Sędzia Joanna Zdzienicka-Wiśniewska (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku), Pan Prokurator Maciej Załęski (Prokuratura Regionalna w Gdańsku) oraz Pani Prokurator Grażyna Wawryniuk (Prokuratura Okręgowa w Gdańsku), zaś gośćmi specjalnymi wydarzenia byli m.in. Prezes Sądu w Oldenburgu - Pani Sędzia Anke van Hove, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – Pan Sędzia Rafał Ryś, Prokurator Okręgowy w Gdańsku – Pani Prokurator Teresa Rutkowska-Szmydyńska oraz dziekani samorządów adwokackich i radcowskich – adw. Dariusz Strzelecki i r.pr. Jerzy Mosek. W debacie w charakterze publiczności uczestniczyło w sumie około 60 osób (uczniów i opiekunów) z 3 różnych szkół.

Debata "Sąd a media" (III PTEP 2018) Debata "Sąd a media" (III PTEP 2018)

"Sąd a media" - debata 
(III Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)

Powyższa debata nie była jedną, która odbyła się trakcie ostatnich obchodów. Analogicznie do poprzednich edycji zostały zorganizowane również debaty oksfordzkie (13 marca) z udziałem licealistów z 6 gdańskich i gdyńskich szkół, w trakcie których czteroosobowe zespoły uczniów zmierzyły się ze sobą w dyskusjach na zadane wcześniej tematy:

 1. „Ta izba twierdzi, że Unia Europejska zmierza ku końcowi”
 2. „Ta izba twierdzi, że media w Polsce dostarczają rzetelnych informacji z kraju i ze świata”
 3. „Ta izba twierdzi, że Polacy to antysemici, rasiści i nacjonaliści”

Formuła debat oksfordzkich zakłada, że jedna drużyna otrzymuje zadanie przekonania słuchaczy do przedstawionej tezy, zaś druga, że jest zupełnie inaczej (niezależnie od osobistych poglądów dyskutantów). Zmagania oceniało Jury, w składzie: Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku – Pan Sędzia Rafał Terlecki; Koordynator ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku – Pani Sędzia Magdalena El-Hagin; adw. Błażej Saracen, Gabriela Skoracka (ECS), St. Wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku – Pani Joanna Demczyna oraz przedstawiciele Instytutu Debaty Publicznej

Ocenie podlegał nie tylko dobór argumentów, ale także precyzja wypowiedzi, poziom przygotowania merytorycznego oraz kultura dyskursu. Wszyscy uczestnicy debat otrzymali nie tylko uznanie publiczności, ale również upominki ufundowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018) Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018) Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018) Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018) Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018) Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018) Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018) Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018) Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018)Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018) Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018) Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018)Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018) Debaty oksfordzkie (III PTEP 2018)

Debaty oksfordzkie
(III Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)

Podobnie jak podczas poprzednich Tygodni Edukacji współpraca Sądu i Kuratorium Oświaty zaowocowała dedykowanym seminarium dla dyrektorów szkół (13 marca). Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku – Pani Sędzia Ewa Ważny omówiła rolę szkoły w sytuacji problemów ucznia i konfliktu między rodzicami w świetle obowiązującego prawa, natomiast Pan Sędzia Marcin Kokoszczyński, orzekający na co dzień w XIV Wydziale Karnym tutejszego Sądu, przybliżył zagadnienia związane  z odpowiedzialnością karną dyrektora szkoły oraz ochroną prawną osoby pełniącej funkcję publiczną. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział ponad 50 dyrektorów pomorskich placówek oświatowych. 

Spotkanie dla dyrektorów szkół

Spotkanie dla dyrektorów szkół 
(III Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)

Na zakończenie III Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbył się finał Pomorskiego Turnieju Wiedzy o Prawie – pierwszego wojewódzkiego konkursu wiedzy o prawie dla młodzieży gimnazjalnej ze szkół województwa pomorskiego, zorganizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”, Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku oraz Prokuraturą Regionalną w Gdańsku. W finałowej rywalizacji zmierzyło się ze sobą sześcioro uczniów ze szkół w Bobowie, Gdańsku, Gdyni, Kolbudach i Starogardzie Gdańskim, którzy wcześniej z powodzeniem przeszli przez etapy: szkolny (19 lutego 2018 r.) i międzyszkolny (2 marca 2018 r.) Turnieju. Finaliści mieli za zadanie odpowiedzieć w formie ustnej na 2 pytania otwarte, zaś ich odpowiedzi oceniała Wojewódzka Komisja Turnieju w składzie: Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku – Pan Sędzia Rafał Terlecki; Pomorski Wicekurator Oświaty – Pani Małgorzata Bielang; Koordynator ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku – Pani Sędzia Magdalena El-Hagin;  St. Wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku – Pani Joanna Demczyna; oraz reprezentanci izb adwokackich i radcowskich: adw. Marcin Derlacz oraz r.pr. Bartłomiej Szolc-Nartowski.

Laureatami Turnieju zostali Adam Legawski z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim oraz Paweł Sarzyński z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni. Zwycięstwo w konkursie, oprócz nagród rzeczowych, uprawnia laureatów do otrzymania na świadectwach ukończenia szkół dodatkowych punktów wymaganych w procesach rekrutacyjnych do szkół średnich. 

Pełna lista laureatów oraz pozostałych finalistów Pomorskiego Turnieju Wiedzy o Prawie:

LAUREACI:

 • Adam Legawski (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim)
 • Paweł Sarzyński (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni)

 FINALIŚCI:

 • Maciej Kochański (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni)
 • Michał Ostaszewski (Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach)
 • Nikola Staszczak (Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobowie)
 • Konrad Wojtowicz (Gimnazjum nr 24 w Gdyni)

Nagrody dla laureatów i finalistów ufundowali: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Uroczystość wręczenia dyplomów oraz nagród odbyła się w historycznej sali 101 budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku. Podziękowania i gratulacje ze strony organizatorów otrzymali również nauczyciele - opiekunowie merytoryczni uczniów:

 • Anna Ćwiklińska-Rutka (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II, Gimnazjum nr 23 w Gdyni);
 • Alicja Czarna (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim);
 • Elżbieta Koszewska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bobowie);
 • Jerzy Szurdak (Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach)
 • Anna Tymoszyn (Gimnazjum nr 24 w Gdyni).

- - - 

Dane statystyczne:

Liczba szkół, która wzięła udział w wydarzeniach III PTEP w SO w Gdańsku: 29;

Liczba osób, która wzięła udział w wydarzeniach II PTEP w SO w Gdańsku: 1284;

 • w tym w pokazach mediacji: 102 osoby;
 • w tym w symulacjach (cyw. i karn. – wszystkie dni): 655 osób;
 • w tym w rozprawach Dnia Otwartego: 255 osób;
 • w tym w debacie „Sąd i media (…)”: 58 osób;
 • w tym w debatach oksfordzkich (łącznie): ok 161 osób;
 • w tym spotkaniu dyrektorów z Sędziami: 53 osoby.