-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Podsumowanie II Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

 
II Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej dobiegł końca. Od poniedziałku do piątku w dniach 20-24 listopada 2017 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku odbywały się wydarzenia popularyzacyjno-edukacyjne dla młodzieży z pomorskich szkół, przybliżające jej zasady funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości, przebieg postępowań sądowych, kulisy zawodów prawniczych, a także angażujące uczniów do zastanowienia się i dyskusji nad takimi zagadnieniami jak: sprawiedliwość, demokracja czy prawa obywatelskie.
 
Popularność atrakcji zorganizowanych w tutejszym Sądzie w ramach pierwszej edycji Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej, która miała miejsce w marcu br., zachęciła organizatorów do powtórzenia większości z nich, choć i tym razem szkół zainteresowanych udziałem okazało się więcej niż dostępnych miejsc.
 
Wysoką frekwencją tradycyjnie cieszyły się pokazy mediacji rówieśniczej w wykonaniu młodych mediatorów z Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku pod kierunkiem psycholog Katarzyny Stryjek (Polskie Centrum Mediacji - Oddział Trójmiasto), które odbyły się w pierwszym dniu obchodów (20 listopada 2017 r.). W obu pokazach w charakterze publiczności uczestniczyło około 120 osób (uczniów i opiekunów)
 
Na brak chętnych nie mogły narzekać również symulacje rozpraw, tj. specjalnie przygotowane na potrzeby programu edukacji prawnej fikcyjne posiedzenia sądowe prezentujące „w pigułce” typowe sytuacje i problemy, które mogą mieć miejsce na salach rozpraw. Wobec dużej liczby zgłoszeń przy okazji marcowej edycji tym razem każda z symulacji została przeprowadzona aż pięciokrotnie, mimo to chętnych dalej nie brakowało. Jak poprzednio symulacje cywilne przygotowali sędziowie orzekający na co dzień w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, natomiast karne adwokaci i aplikanci adwokaccy z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Według ogólnych szacunków w samych tylko symulacjach mogło uczestniczyć nawet ponad 1000 uczniów i opiekunów.
 
Symulacja rozprawy cywilnej (II PTEP 2017) Symulacja rozprawy cywilnej (II PTEP 2017) Symulacja rozprawy cywilnej (II PTEP 2017)
Symulacja rozprawy cywilnej (II PTEP 2017) Symulacja rozprawy cywilnej (II PTEP 2017)

Symulacje rozpraw cywilnych
(II Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)
 
- - -
 
Symulacja rozprawy karnej (II PTEP 2017) Symulacja rozprawy karnej (II PTEP 2017) Symulacja rozprawy karnej (II PTEP 2017)
Symulacja rozprawy karnej (II PTEP 2017) Symulacja rozprawy karnej (II PTEP 2017) Symulacja rozprawy karnej (II PTEP 2017)
Symulacja rozprawy karnej (II PTEP 2017) Symulacja rozprawy karnej (II PTEP 2017) Symulacja rozprawy karnej (II PTEP 2017)
Symulacja rozprawy karnej (II PTEP 2017)

Symulacje rozpraw karnych
(II Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)
 
W trakcie listopadowych obchodów nie zabrakło także lubianych przez młodszą publiczność rekonstrukcji rozpraw historycznych, podczas których odtworzono scenariusz 18-wiecznych procesów „czarownic”. Inscenizację jak zwykle przygotowali i przeprowadzili członkowie grupy rekonstrukcyjnej „Garnizon Gdańsk” przy udziale Prezesa Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim SSR Piotra Wanglera, który ponownie wcielił się w rolę surowego sędziego. Mimo dramatycznego kontekstu, przebieg procesu został odegrany z przymrużeniem oka. Dla młodszych uczniów została także przygotowana „gra miejska” na terenie historycznego budynku Sądu, podczas której uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać kryminalną zagadkę z przeszłości. Scenariusz gry został specjalnie odświeżony na potrzeby niniejszej edycji. „Dzień z Historią”, który przypadł na sam środek obchodów, tj. na środę 22 listopada 2017r., przyciągnął łącznie ponad 260 osób, choć liczba zainteresowanych była jeszcze wyższa – niestety choroba opiekunów wyłączyła z udziału w rekonstrukcjach aż 2 zgłoszone grupy.   
 
Rozprawa historyczna (II PTEP 2017) Rozprawa historyczna (II PTEP 2017) Rozprawa historyczna (II PTEP 2017)
Rozprawa historyczna (II PTEP 2017) Rozprawa historyczna (II PTEP 2017) Rozprawa historyczna (II PTEP 2017) 
Rozprawa historyczna (II PTEP 2017) 
Dzień z Historią - rozprawy historyczne i gra miejska
(II Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)
 
Podobnie jak w marcu, drugiego dnia II Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku (21 listopada 2017 r.) odbył się pokaz sztuki erystycznej przygotowany przez studentów prawa zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Przyglądało się mu około 80 uczniów z trójmiejskich liceów, którzy ponadto uczestniczyli w losowaniu zagadnień do dyskusji, wybierali, który z adwersarzy będzie bronił tezy, a który będzie próbował ją obalić, a także decydowali o wyniku debaty. Jako że całość miała formułę konkursu, uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. 
 
Popisy krasomówcze studentów (II PTEP 2017) Popisy krasomówcze studentów (II PTEP 2017) Popisy krasomówcze studentów (II PTEP 2017)
Popisy krasomówcze studentów (II PTEP 2017) Popisy krasomówcze studentów (II PTEP 2017) Popisy krasomówcze studentów (II PTEP 2017)
Popisy krasomówcze studentów prawa "Erystyka w życiu prawnika"
(II Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)
 
Specjalnym wydarzeniem tego dnia obchodów było seminarium dla dyrektorów szkół i nauczycieli poświęcone współpracy szkoły z sądem rodzinnym na tle spraw rodzinnych i nieletnich. Spotkanie poprowadziła SSO Ewa Ważny, wizytator Sądu Okręgowego w Gdańsku ds. rodzinnych i nieletnich, która chętnie podzieliła się z przybyłymi swoją wiedzą i doświadczeniem. 
 
Niewątpliwą atrakcją Tygodnia Edukacji Prawnej w tutejszym Sądzie był tzw. Dzień Otwarty (23 listopada 2017 r.), w ramach którego młodzież mogła wziąć udział w najprawdziwszych rozprawach karnych. To cykliczne wydarzenie, organizowane w Sądzie już od kilku lat, jak zwykle dostarczyło jego uczestnikom silnych wrażeń i tematów do dyskusji, które trwały jeszcze długo po powrocie uczniów do swoich szkół. W trakcie Dnia Otwartego w rozprawach toczących się przed IV i XIV Wydziałem Karnym w charakterze publiczności udział wzięło w sumie około 260 osób z 8 szkół z województwa pomorskiego. Zapisy na to wydarzenie Sąd rozpoczął jeszcze w grudniu 2016 r., ale z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń wszystkie miejsca rozeszły się już w pierwszych tygodniach nowego roku. 
 
Tego samego dnia w Sądzie odbyła się również debata poświęcona kierunkom edukacji prawnej dzieci i młodzieży oraz sposobom ich realizacji z udziałem blisko setki uczniów i nauczycieli. Uczestniczyli w niej również Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku - SSO Rafał Terlecki, Pomorski Wicekurator Oświaty - Małgorzata Bielang, Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Ewa Burdzińska, koordynator ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku - SSO Magdalena El-Hagin, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku Joanna Demczyna oraz radczynie prawne Anna Milczanowska i Anna Kluczek-Kollar. 
 
Debata (II PTEP 2017) Debata (II PTEP 2017)
Debata "Kierunki edukacji prawnej dzieci i młodzieży oraz sposoby ich realizacji"
(II Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)
 
Na zakończenie II Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyły dwie debaty oksfordzkie z udziałem licealistów z II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz IX i XX Liceów Ogólnokształcących w Gdańsku. Czteroosobowe zespoły uczniów zmierzyły się ze sobą w dyskusji na zadane wcześniej tematy:
 
I: „Ta izba twierdzi, że w Polsce istnieje społeczeństwo obywatelskie”;
 
II: „Ta izba twierdzi, że trójpodział władzy w Polsce jest zagrożony”.
 
Formuła debat oksfordzkich zakłada, że jedna drużyna otrzymuje zadanie przekonania słuchaczy do przedstawionej tezy, zaś druga, że jest zupełnie inaczej (niezależnie od osobistych poglądów dyskutantów), natomiast ocenie podlega nie tylko dobór argumentów, ale także precyzja wypowiedzi, poziom przygotowania merytorycznego oraz kultura dyskursu. Całość zmagań oceniało zarówno jury, w skład którego weszli Sędziowie Sądu Okręgowego w Gdańsku Magdalena El-Hagin i Agnieszka Gieral-Siewielec oraz reprezentujący Pomorską Izbę Adwokacką apl. adw. Błażej Saracen. Wszyscy uczestnicy debat otrzymali nie tylko burzę oklasków, ale również upominki ufundowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Pomorską Izbę Adwokacką. 
 
Debata oksfordzka (II PTEP 2017) Debata oksfordzka (II PTEP 2017) Debata oksfordzka (II PTEP 2017)
Debata oksfordzka (II PTEP 2017) Debata oksfordzka (II PTEP 2017) Debata oksfordzka (II PTEP 2017)
Debata oksfordzka (II PTEP 2017) Debata oksfordzka (II PTEP 2017) Debata oksfordzka (II PTEP 2017)
 
Debaty oksfordzkie
(II Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)
 
We wszystkich wydarzeniach II Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej zorganizowanych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku wzięło udział łącznie ponad 2100 uczniów i nauczycieli z 44 pomorskich szkół
 
Obchody poprzedziło rozstrzygnięcie dwóch konkursów zorganizowanych przez Sąd i Kuratorium Oświaty w Gdańsku – pierwszy skierowany był do uczniów i polegał na stworzeniu pracy plastycznej (lub wizualnej z wykorzystaniem gry aktorskiej) na temat „Trójpodział władzy”; natomiast drugi do nauczycieli i polegał na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji prawnej.
 
Prace oceniała Komisja Konkursowa, w której skład weszli:   
 
1. SSO Leszek Jantowski – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku;
2. SSO Magdalena El-Hagin – koordynator ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
3. Irena Buczyńska – przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków;
4. r. pr. Anna Austen-Palicka – przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku
5. adw. Agnieszka Kapała-Sokalska – przedstawiciel Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku 
6. Renata Matys - p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
7. Ewa Górnicz - wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 
 
Wyniki konkursu artystycznego nt. „Trójpodział władzy”:
 
A. w kategorii szkół podstawowych:
 
I miejsce – Zuzanna Tusk (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach);
II miejsce – Weronika Bolduan (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach);
III miejsce – Karolina Mielewczyk (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach);
Wyróżnienie – Zuzanna Stachowiak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach);
Wyróżnienie – Nina Gregorowicz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach);
 
B. w kategorii gimnazjum:
 
I miejsce – Dominik Księżopolski (Szkoła Podstawowa nr 16 z oddz. gimnazjalnymi w Gdańsku);
II miejsce – Julia Wenta (Szkoła Podstawowa z oddz. gimnazjalnymi w Cedrach Wielkich);
III miejsce – Weronika Fracka (Szkoła Podstawowa nr 4 z oddz. gimnazjalnymi w Słupsku);
 
C. w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
 
I miejsce – Ewelina Gostomczyk (Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach);
II miejsce – Aurelia Sądzińska (Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach);
III miejsce – Julia Niekowal (Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Gdańsku);
Wyróżnienie – Celina Czajka (I Liceum Ogólnokształcące w Malborku).
 
Prace uczniów można było oglądać przez cały Tydzień w holu głównym budynku Sądu przy ul. Nowe Ogrody 30/34.
 
Działając zgodnie z regulaminem, komisja konkursowa przyznała także nagrody dla nauczycieli, którzy zgłosili do konkursu największą liczbę uczniów oraz których uczniowie zostali nagrodzeni w konkursie artystycznym:
  • W kategorii szkół podstawowych nagrodę przyznano pani Danucie Milewczyk (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach);
  • W kategorii gimnazjum nagrodę przyznano pani Anecie Jeziorskiej (Szkoła Podstawowa z oddz. gimnazjalnymi w Cedrach Wielkich).
  • W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodę przyznano panu Janowi Bruskiemu (Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach).
 
Wyniki konkursu artystycznego na scenariusz zajęć z zakresu edukacji prawnej:
 
I miejsce – Magdalena Ankiewicz-Kopicka, nauczyciel X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, za scenariusz pt. „Wokół prawa – wiem więcej!”;
II miejsce – Mariola Naczk, nauczyciel w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie,  za scenariusz pt.„Podróż z psem Lampo na podstawie lektury R. Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją” w świetle prawa”;
III miejsce – Barbara Kroll, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie, za scenariusz pt.„Wesoła zabawa czy łamanie prawa?”;
Wyróżnienie – Jasmina Al-Douri, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku, za scenariusz pt.„Edukacja prawna na zajęciach technicznych w klasie czwartej”.
 
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom odbyło się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku 11 grudnia 2017 r. podczas uroczystej sesji Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu.
 
Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów (II PTEP 2017) Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów (II PTEP 2017)
 Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów (II PTEP 2017) Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów (II PTEP 2017) 
 
Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów
(II Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)
 
* * *
 
II Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w liczbach
 
Liczba (różnych) szkół, która wzięła udział w wydarzeniach II PTEP w SO w Gdańsku: 44
 
Szacunkowa liczba osób, która wzięła udział w wydarzeniach II PTEP w SO w Gdańsku: około 2108 
 
Liczba indywidualnych prac plastycznych zgłoszonych do konkursu artystycznego: 48
 
Liczba scenariuszy zajęć nt. edukacji prawnej zgłoszonych do konkursu dla nauczycieli: 4
 
Liczba prawników, która uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą na terenie szkół (z całego okręgu gdańskiego): 62
(i wciąż rośnie!)
 
* * *
 
Organizatorami II Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej byli:
 
Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku oraz Prokuratura Regionalna w Gdańsku.