-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Podsumowanie 4. Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Czwarta edycja Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej odbyła się w dniach 19-23 listopada 2018 r. Tradycyjnie złożyły się na nią różnorodne wydarzenia popularyzacyjno-edukacyjne ukierunkowane na kształtowanie świadomości i kultury prawnej - w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Jak poprzednio organizatorami akcji byli: Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Pomorski Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku oraz Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

W trakcie Tygodnia oraz wybranych listopadowych dni odbyły się liczne spotkania dla uczniów i nauczycieli z prawnikami, symulacje rozpraw, odwiedziny przedstawicieli zawodów prawniczych w domach opieki i klubach seniora, pokazy mediacji oraz debaty oksfordzkie. Szczególne podziękowania za wsparcie obchodów na terenie Malborka należą się ponadto Dyrektorowi Zakładu Karnego w Malborku ppłk Mirosławowi Burczykowi oraz funkcjonariusz Służby Więziennej mjr Agnieszce Kić, którzy zorganizowali młodzieży z malborskich szkół niepowtarzalną możliwość zwiedzenia jednostki penitencjarnej.

W trakcie obchodów 4. PTEP Sąd Okręgowy w Gdańsku odwiedziło około 960 osób. Zainteresowaniem cieszyły się symulacje rozpraw cywilnych i karnych  (19 i 20 listopada), w których w charakterze publiczności wzięło udział ponad 350 osób (uczniów i opiekunów) z 10 różnych szkół. 

  

  

Symulacje rozpraw cywilnych
(4. Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)

Symulacje, które przygotowali sędziowie orzekający na co dzień w sądach okręgu gdańskiego przy wsparciu (symulacje karne) prokuratorów Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku Katarzyny Rokickiej-Paciorkowskiej oraz Joanny Relugi, to specjalnie zainscenizowane posiedzenia sądowe, które w krótkim czasie pozwalają uczniom zapoznać się z przebiegiem typowego procesu w sprawach cywilnych oraz karnych, ilustrując sytuacje, które mogą wydarzyć się podczas rozpraw.

  

  

  

Symulacje rozpraw karnych 
(4. Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)

Symulacje rozpraw dla dzieci i młodzieży w różnym wieku przygotowały również Sądy Rejonowe Gdańsk-Południe i Gdańsk-Północ w Gdańsku. Szczególnie barwne okazały się te dla młodszej publiczności, które zostały oparte na motywach klasycznych bajek i wierszy: proces wilka z bajki o Czerwonym Kapturku oskarżonego o zjedzenie babci, proces cywilny o odszkodowanie na kanwie historii o Pawle i Gawle, procesy karne czarownicy z bajki o Jasiu i Małgosi.

Podobnie jak podczas poprzednich edycji Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku przygotowało dla młodzieży 2 pokazy mediacji rówieśniczej (20 listopada), w których wzięło udział około 170 osób (uczniów i opiekunów) z 7 różnych szkół. Istotą tego typu mediacji jest to, że jej uczestnikami oraz osobami je przeprowadzającymi są uczniowie-rówieśnicy. Pokazy, które zostały oparte na przykładowych sytuacjach konfliktowych, które mogą wydarzać się w szkole, uzupełniła rozmowa z doświadczonym psychologiem i mediatorem Polskiego Centrum Mediacji Panią Katarzyną Stryjek, która omówiła przebieg całego procesu mediacji i odpowiedziała na pojawiające się pytania.

Pokaz mediacji rówieśniczej 
(4. Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)

Środkowy dzień obchodów (21 listopada) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku upłynął pod znakiem konkursu na symulację rozprawy dla uczniów pomorskich szkół, w którym tym razem to młodzież wcieliła się w rolę sądu i pozostałych uczestników procesu. W rywalizacji wzięły udział grupy z klasy policyjnej z Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie (trzecia z grup z uwagi na chorobę części aktorów niestety musiała odwołać swój udział), a ich zmagania oceniała komisja w składzie: Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Joanna Łaguna-Popieniuk, St. wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku Joanna Demczyna, koordynator ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku SSO Magdalena El-Hagin, adw. Joanna Gręndzińska (Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku), r.pr. Tomasz Sadowski (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku) oraz prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Bogdan Szegda. Obie grupy przedstawiły inscenizację procesu karnego. Doceniając kreatywność i  zaangażowanie obu zespołów, Komisja nie rozstrzygnęła konkursu na rzecz żadnego z nich, przyznając obu upominki ufundowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” oraz Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku.

Dla uczniów, którzy chcieli zobaczyć rzeczywiste rozprawy w prawdziwych sprawach, Sąd Okręgowy w Gdańsku i Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku tradycyjnie przygotowały Dzień Otwarty (22 listopada). Niestety, poranne zawiadomienie o podłożeniu ładunku wybuchowego (fałszywe, jak się na szczęście okazało) i związana z nim konieczność ewakuacji budynku nie pozwoliły uczestnikom skorzystać jak należy z tego wydarzenia. Dzięki sprawnej organizacji procesu opuszczania budynku przez policję sądową oraz pracowników sądu około 180 uczniów i nauczycieli, którzy w godzinach porannych znaleźli się na terenie Sądu, szybko i bezpiecznie znalazło się poza obszarem potencjalnego zagrożenia.

Ostatnie wydarzenia 4. Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej odbyły się już bez podobnych przygód. W spotkaniu dla dyrektorów szkół z sędzią rodzinnym, które zostało poświęcone problemom uczniów na tle konfliktów rodziców w dziećmi w przepisach prawa i praktyce sądowej, wzięło udział 70 dyrektorów pomorskich placówek oświatowych.  Spotkanie jak zawsze poprowadziła wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku Pani Sędzia Ewa Ważny.

Spotkanie dla dyrektorów szkół z sędzią rodzinnym
(4. Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)

Analogicznie jak w trakcie poprzednich edycji finałowego dnia obchodów odbył się również turniej debat oksfordzkich, w którym uczestniczyli licealiści z 6 gdańskich i gdyńskich szkół. Czteroosobowe zespoły uczniów zmierzyły się ze sobą w dyskusjach na zadane wcześniej tematy:

 1. „Ta izba twierdzi, że nie warto chodzić na wybory, bo mój głos niczego nie zmieni”;
 2. „Ta izba twierdzi, że Polska powinna przyjmować uchodźców”;
 3. „Ta izba twierdzi, że w Polsce istnieje wolność słowa i zgromadzeń”,

a ich zmagania oceniało Jury w składzie: koordynator ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku SSO Magdalena El-Hagin, adw. Tomasz Snarski (Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku), r.pr. Jakub Puszkarski (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku), prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Zbigniew Niemczyk oraz przedstawiciele Instytutu Debaty Publicznej: Dawid Imach, Paweł Grzesiak oraz Przemysław Majewski. Ocenie podlegał dobór argumentów oraz precyzja wypowiedzi, poziom przygotowania merytorycznego i kultura dyskursu.

Laureatami poszczególnych debat zostały zespoły reprezentujące:

 • I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (DEBATA I)
 • II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni (DEBATA II)
 • III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni (DEBATA III)

Wszyscy uczestnicy debat otrzymali nie tylko uznanie publiczności, ale również upominki ufundowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”.

  

  

Debaty oksfordzkie dla młodzieży szkolnej 
(4. Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku)

W trakcie obchodów zostały zorganizowane również spotkania z seniorami w wybranych domach opieki i seniora oraz na Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wzięli w nich udział adwokaci, radcy prawni, sędziowie i prokuratorzy. Do najczęstszych zagadnień, które były poruszone w ich trakcie należały kwestie spadkowe i prawa pacjenta. Zbliżonej problematyce (sporządzanie testamentów urzędowych) zostało również poświęcone spotkanie dla pracowników urzędów gmin oraz miast z terenu powiatu starogardzkiego, które zorganizował Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim.

Pełna lista wydarzeń organizowanych w ramach 4. Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w sądach rejonowych okręgu gdańskiego znajdą Państwo TUTAJ.