-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Podpisanie porozumienia w sprawie promowania mediacji gospodarczej (23 kwietnia 2018 r.)

Sąd Okręgowy w Gdańsku, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego podpisały w dniu 23 kwietnia 2018 r. uroczyste porozumienie na rzecz wspierania mediacji w sprawach gospodarczych na rzecz zwiększania efektywności wymiaru sprawiedliwości oraz polepszanie warunków prowadzenia biznesu dla przedsiębiorców.

Wydarzenie to miało miejsce podczas konferencji „Firma Przyjazna Mediacji - nowe rozwiązania”, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim, a której celem było promowanie w środowisku przedsiębiorców przekonania, że stosowanie mediacji jeszcze przed procesem jest korzystne biznesowo (jako szybsze i tańsze) i przyczynia się do budowania wizerunku firmy jako organizacji etycznej i odpowiedzialnej.

Uroczyste podpisanie porozumienia Uroczyste podpisanie porozumienia

Porozumienie podpisali: Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Rafał Terlecki, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego i Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Anna Machnikowska oraz Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza Sławomir Halbryt. W jego ramach strony zobowiązały się m.in. do podejmowania działań na rzecz promowania i wspierania dobrych praktyk w zakresie mediacji, a także honorowania przedsiębiorców korzystających z alternatywnych metod rozwiązywania sporów prawem używania nazwy „Firma przyjazna mediacji”. Ustalono również, że w celu usprawnienia współpracy pomiędzy różnymi środowiskami zostanie wkrótce powołana rada-kapituła złożona z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, nauki, ośrodków mediacyjnych oraz biznesu.

Konferencję, którą honorowymi patronatami objęli Minister Sprawiedliwości, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Marszałek Województwa Pomorskiego, uświetniły wystąpienia zaproszonych gości, m.in. SSA Teresy Karczyńskiej-Szumilas, Członka Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, oraz Artura Woźnickiego, Wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP (pełen program znajdą Państwo TUTAJ).

Konferencja „Firma Przyjazna Mediacji - nowe rozwiązania” Konferencja „Firma Przyjazna Mediacji - nowe rozwiązania” Konferencja „Firma Przyjazna Mediacji - nowe rozwiązania”

W jej trakcie pierwsi pomorscy przedsiębiorcy podpisali również tzw. Deklarację Mediacyjną – dobrowolnie zobowiązanie do korzystania w ramach prowadzonej działalności z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, m.in. poprzez umieszczanie w zawieranych umowach klauzul o stosowaniu – tam gdzie jest to możliwe – w pierwszej kolejności mediacji (tj. przed wniesieniem sprawy do sądu) czy poprzez umocowanie pełnomocników do udziału w postępowaniach mediacyjnych. W trakcie kolejnych konferencji, które organizatorzy zobowiązali się organizować cyklicznie, do Deklaracji będą mogły przystąpić następne firmy zachęcone przykładem pierwszych sygnatariuszy.