-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Petycja w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych"

W dniu 17 stycznia 2017 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku wpłynęło pismo zatytułowane: Petycja w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych dotyczących tematyki kredytów „walutowych".
 
Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.
 
Poniżej zamieszczamy treść przedmiotowej petycji wraz z dziewięcioma załącznikami w formie elektronicznej.