-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Oświadczenie dot. artykułu pt. „Małoletnie dzieci to tylko towar. W starogardzkim sądzie kwitnie biznes rodzinny”, opublikowanym na portalu internetowym tylkotata.pl

W dniu 13 maja 2020 roku na portalu internetowym tylkotata.pl ukazał się artykuł pt. „Małoletnie dzieci to tylko towar. W starogardzkim sądzie kwitnie biznes rodzinny” (https://tylkotata.pl/maloletnie-dzieci-to-tylko-towar-w-starogardzkim-sa...), zawierający szereg nieprawdziwych twierdzeń dotyczących sędziów Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.
 
Nieprawdziwymi są twierdzenia autora artykułu dot. cyt. „sądowych biznesów rodzinnych”, które narażają strony na niesprawiedliwe wyniki postępowań prowadzonych w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.  Nie polegają na prawdzie także sugestie dot. nieprzestrzegania przez sędziów tego Wydziału przepisów prawa i orzekania wbrew dowodom zaprezentowanym w sprawie oraz tego, że jeśli cyt. „chcesz wygrać sprawę? Musisz mieć sporo pieniędzy lub… mieć mamę lub żonę za sędziego a nawet przewodniczącego wydziału”. Żadne takie zdarzenia nie miały miejsca. Sędzia Małgorzata Wasiniewska nie rozpoznawała nigdy spraw, w których pełnomocnikiem jednej ze stron byłby jej mąż radca prawny Czesław Wasiniewski lub jej córka radca prawny Karolina Malinowska, nie kierowała także żadnej sprawy do mediacji, wyznaczając mediatorem swoją córkę radcę prawnego Karolinę Malinowską. 
 
Nie polegają także na prawdzie sugestie, że mąż i córka sędziego Małgorzaty Wasiniewskiej przodują w wygranych sprawach, gdyż żadne statystki w tym zakresie przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim nie są prowadzone, zaś strony reprezentowane przez tych pełnomocników zarówno „wyrywają” sprawy, jak i je „przegrywają”.   
 
Również nie jest prawdą, że „pierwszą osobą na liście mediatorów sądowych do której kierowani są zwaśnieni rodzice na próby dogadania się, jest właśnie Pani Malinowska, której ojciec bywa pełnomocnikiem jednej ze stron”. W III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim sprawy kierowane są do różnych mediatorów – w tym do Karoliny Malinowskiej, przy czym ilość spraw, jaka była do niej kierowana jest mniejsza, niż do większości innych mediatorów, którzy prowadzą mediacje zlecone przez ww. Wydział. Nie było przy tym takiej sytuacji, aby Pani Karolina Malinowska przeprowadzała mediację w sprawie, w której jej ojciec byłby pełnomocnikiem jednej ze stron. 
 
Rzecznik prasowy ds. cywilnych
Sądu Okręgowego w Gdańsku
Łukasz Zioła